Wdrażanie i korzystanie z usług zdrowia psychicznego wśród żon amerykańskiej armii ad

Maj. 25, 2018 by

Badania dotyczące wpływu rozmieszczenia na małżonków wykazały wzrost wskaźników niezadowolenia małżeńskiego, bezrobocia, rozwodów i pogorszenia się zdrowia emocjonalnego.4,7,12 Jednak poprzednie badania często ograniczały się do krótkich okresów wdrażania (tj. .6

Wdrażanie i korzystanie z usług zdrowia psychicznego wśród żon amerykańskiej armii

Maj. 25, 2018 by

Operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie obejmowały częste i rozszerzone rozmieszczenie personelu wojskowego, z których wielu jest zamężnych. Wpływ rozmieszczenia na zdrowie psychiczne małżonków wojskowych jest w dużej mierze niezbadany.

Morfina po urazie bojowym w Iraku i po stresie pourazowym ad 7

Maj. 25, 2018 by

Morgan i współpracownicy39 oraz inni badacze40 postawili hipotezę, że opiaty mogą zakłócać lub zapobiegać konsolidacji pamięci poprzez mechanizm beta-adrenergiczny. Teoria ta wspiera również pogląd, że morfina i inne opiaty mogą

Morfina po urazie bojowym w Iraku i po stresie pourazowym ad 6

Maj. 25, 2018 by

Bryant i wsp. [37] niedawno donoszą, że stosowanie morfiny miało znaczący ochronny wpływ na objawy PTSD u rannych osób dorosłych. Wyniki badania autorstwa Bryant et al. poprzyj nasze odkrycia, chociaż