Szczepienia przeciw grypie u kobiet w ciąży i ochrona ich niemowląt AD 4

Kwi. 19, 2018 by

Wielkość próbki wymaganej dla kohorty zakażonej HIV wynosiła 180 uczestników, co zapewniło 90% mocy wykrywania różnicy wynoszącej co najmniej 67% w częstości serokonwersji poszczególnych szczepów szczepionkowych między biorcami IIV3 a

Szczepienia przeciw grypie u kobiet w ciąży i ochrona ich niemowląt AD 3

Kwi. 19, 2018 by

Randomizacja została przeprowadzona przez statystykę badań przy pomocy generowanych komputerowo zadań. Z wyjątkiem statystysty i farmaceuty, personel badawczy nie był świadomy zadań grupowych, podobnie jak uczestnicy badania. Szczepionka przeciw grypie

Szczepienia przeciw grypie u kobiet w ciąży i ochrona ich niemowląt AD 2

Kwi. 19, 2018 by

U tych dzieci istnieje wysokie ryzyko hospitalizacji związanej z grypą, a ich odpowiedź immunologiczna na szczepienie IIV jest zła.24-26 Przeprowadziliśmy dwa badania, z których jeden obejmował kobiety ciężarne bez zakażenia

Przeżycie z terapią resynchronizującą serce w łagodnej niewydolności serca AD 8

Kwi. 19, 2018 by

Opublikowane dane nie wspierają wczesnej interwencji z CRT-D w żadnej podgrupie tej populacji. Nasze odkrycia są ograniczone przez ewentualne nastawienie selekcji dla pacjentów, którzy zostali włączeni do fazy 2 rozszerzonej