Posted by on 5 września 2019

Pierwsza analiza wykluczyła uczestników z ilościowym wynikiem wirusowego obciążenia RT-PCR wynoszącym 0 dla wszystkich próbek do przemywania nosa zebranych podczas kwarantanny; w drugiej analizie wykluczono uczestników z ilościowym wynikiem wirusowego obciążenia RT-PCR wynoszącym 0 dla wszystkich próbek do przemywania nosa zebranych przed leczeniem. Dodatkowe informacje na temat planu analizy statystycznej znajdują się w dodatku uzupełniającym. Wyniki
Badana populacja
Spośród 372 badanych uczestników zapisano 143, a 140 poddano randomizacji do leczenia GS-5806 (87 uczestników) lub placebo (53 uczestników) (ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Trzech uczestników, u których próbki do płukania nosa były pozytywne pod względem grypy po wejściu do kwarantanny, nie podlegało randomizacji. Jeden uczestnik wycofał się z powodu nagłej sytuacji rodzinnej po otrzymaniu placebo przez 5 dni.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka uczestników badania. Charakterystyka uczestników była zasadniczo zrównoważona wśród kohort i między grupami GS-5806 a grupami placebo (tabela 1). Łącznie 69,3% uczestników (97 z 140) było RSV-pozytywnych w dniu lub przed 5 dniem i przeszło randomizację po uzyskaniu RSV-dodatniego. Wszyscy pozostali uczestnicy zaczęli otrzymywać przydzielone badanie w dniu 5, mimo że nie byli jeszcze nosicielami RSV (Tabela 1). Wszystkie przedstawione poniżej oceny skuteczności opierają się na danych, które były ograniczone do uczestników, którzy byli dodatni pod względem RSV przed randomizacją (początek badania) zgodnie z wynikami jakościowego testu RT-PCR.
Skuteczność
Kohorty od do 4
Rysunek 1. Rysunek 1. Wyniki skuteczności. Obciążenie wirusem, masę śluzu i zmianę w stosunku do wartości wyjściowej w punktach oceny objawowo-pamiętnikowej do końca okresu kwarantanny (dzień 12) wykreślono dla kohort od do 4 (panel A) i dla kohort 5, 6 i 7 (panel B). Ponieważ uczestnicy zakażali się w różne dni po zaszczepieniu syncytialnym wirusem oddechowym (RSV), rozpoczęli leczenie w różnych dniach badania; wszystkie wykresy obciążenia wirusowego reprezentują dane uczestników począwszy od pierwszego pomiaru wykonanego po początkowej dawce. Obciążenia wirusowe określono za pomocą ilościowego testu odwrotnej transkryptazy-reakcji łańcuchowej polimerazy próbek do przemywania nosa, które zbierano dwa razy dziennie; wykresy miana wirusa i oceny objawów rozpoczynają się od pierwszego pomiaru po podaniu dawki. Ciężary śluzu określano codziennie i wykreślano je w czasie odpowiadającym początkowi każdego dnia zbierania śluzu (tj. Wagi wykreślone w pierwszym dniu leczenia pochodzą z tkanek twarzy zebranych pomiędzy rankiem pierwszego dnia badania i rano drugiego dnia)
[hasła pokrewne: medycyna na słowacji, jonizator wody allegro, zakażenie grzybicze pochwy ]

 1. Jan
  15 stycznia 2019

  Ja mam stwierdzona nadczynność ale objawy niedoczynność tarczycy

 2. Lord Pistachio
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: restauracja katowice[…]

 3. Old Man Winter
  19 stycznia 2019

  Nie rozumiem po co pisać taki artykuł.

 4. Cezary
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do gabinet psychoterapii lublin[…]

 5. Crazy Eights
  23 stycznia 2019

  nadwrażliwe jelita i nietolerancja mleka krowiego

Powiązane tematy z artykułem: jonizator wody allegro medycyna na słowacji zakażenie grzybicze pochwy

Posted by on 5 września 2019

Pierwsza analiza wykluczyła uczestników z ilościowym wynikiem wirusowego obciążenia RT-PCR wynoszącym 0 dla wszystkich próbek do przemywania nosa zebranych podczas kwarantanny; w drugiej analizie wykluczono uczestników z ilościowym wynikiem wirusowego obciążenia RT-PCR wynoszącym 0 dla wszystkich próbek do przemywania nosa zebranych przed leczeniem. Dodatkowe informacje na temat planu analizy statystycznej znajdują się w dodatku uzupełniającym. Wyniki
Badana populacja
Spośród 372 badanych uczestników zapisano 143, a 140 poddano randomizacji do leczenia GS-5806 (87 uczestników) lub placebo (53 uczestników) (ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Trzech uczestników, u których próbki do płukania nosa były pozytywne pod względem grypy po wejściu do kwarantanny, nie podlegało randomizacji. Jeden uczestnik wycofał się z powodu nagłej sytuacji rodzinnej po otrzymaniu placebo przez 5 dni.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka uczestników badania. Charakterystyka uczestników była zasadniczo zrównoważona wśród kohort i między grupami GS-5806 a grupami placebo (tabela 1). Łącznie 69,3% uczestników (97 z 140) było RSV-pozytywnych w dniu lub przed 5 dniem i przeszło randomizację po uzyskaniu RSV-dodatniego. Wszyscy pozostali uczestnicy zaczęli otrzymywać przydzielone badanie w dniu 5, mimo że nie byli jeszcze nosicielami RSV (Tabela 1). Wszystkie przedstawione poniżej oceny skuteczności opierają się na danych, które były ograniczone do uczestników, którzy byli dodatni pod względem RSV przed randomizacją (początek badania) zgodnie z wynikami jakościowego testu RT-PCR.
Skuteczność
Kohorty od do 4
Rysunek 1. Rysunek 1. Wyniki skuteczności. Obciążenie wirusem, masę śluzu i zmianę w stosunku do wartości wyjściowej w punktach oceny objawowo-pamiętnikowej do końca okresu kwarantanny (dzień 12) wykreślono dla kohort od do 4 (panel A) i dla kohort 5, 6 i 7 (panel B). Ponieważ uczestnicy zakażali się w różne dni po zaszczepieniu syncytialnym wirusem oddechowym (RSV), rozpoczęli leczenie w różnych dniach badania; wszystkie wykresy obciążenia wirusowego reprezentują dane uczestników począwszy od pierwszego pomiaru wykonanego po początkowej dawce. Obciążenia wirusowe określono za pomocą ilościowego testu odwrotnej transkryptazy-reakcji łańcuchowej polimerazy próbek do przemywania nosa, które zbierano dwa razy dziennie; wykresy miana wirusa i oceny objawów rozpoczynają się od pierwszego pomiaru po podaniu dawki. Ciężary śluzu określano codziennie i wykreślano je w czasie odpowiadającym początkowi każdego dnia zbierania śluzu (tj. Wagi wykreślone w pierwszym dniu leczenia pochodzą z tkanek twarzy zebranych pomiędzy rankiem pierwszego dnia badania i rano drugiego dnia)
[hasła pokrewne: medycyna na słowacji, jonizator wody allegro, zakażenie grzybicze pochwy ]

 1. Jan
  15 stycznia 2019

  Ja mam stwierdzona nadczynność ale objawy niedoczynność tarczycy

 2. Lord Pistachio
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: restauracja katowice[…]

 3. Old Man Winter
  19 stycznia 2019

  Nie rozumiem po co pisać taki artykuł.

 4. Cezary
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do gabinet psychoterapii lublin[…]

 5. Crazy Eights
  23 stycznia 2019

  nadwrażliwe jelita i nietolerancja mleka krowiego

Powiązane tematy z artykułem: jonizator wody allegro medycyna na słowacji zakażenie grzybicze pochwy