Posted by on 13 września 2018

Próg istotności nie został jednak osiągnięty w kohortach 5 i 7. Średni czas trwania wirusowego uwalniania i maksymalne miano wirusa (tabela S2 i ryc. S2 i S3 w dodatkowym dodatku), całkowita waga śluzu (tabela S2 i Fig. S4 i S5 w dodatkowym dodatku), a pik i AUC całkowitej oceny objawów (Tabela S2 i Fig. S6 i S7 w Uzupełniającym Dodatku) zostały zredukowane za pomocą GS-5806 w porównaniu z placebo. Jednakże w kohorcie 7 nie osiągnięto progu istotności dla średniego czasu trwania uwalniania wirusa lub dla całkowitej masy śluzu. Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane i nieprawidłowości laboratoryjne występujące po leczeniu rozpoczęły się dla dwóch lub więcej uczestników otrzymujących GS-5806 lub placebo. Wszystkie zdarzenia niepożądane, które pojawiły się po rozpoczęciu leczenia, podsumowano w Tabeli 3, a te, które były związane z badanym lekiem, podsumowano w Tabeli S3 w Dodatku Uzupełniającym. Żaden z uczestników nie miał poważnego zdarzenia niepożądanego. Wszystkie zdarzenia niepożądane, które oceniono jako związane z badanym lekiem, miały nasilenie łagodne lub umiarkowane (stopnia 1. lub 2.), z wyjątkiem 3 działań niepożądanych 3 stopnia, które wystąpiły u pacjenta otrzymującego placebo (zwiększone stężenie dehydrogenazy mleczanowej, alaniny aminotransferaza i aminotransferaza asparaginianowa). Zmniejszenie czynności płuc stopnia (zmiana o mniej niż 10% od wartości wyjściowej) było jedynym niepożądanym zdarzeniem, które oceniono jako związane z badanym lekiem, które wystąpiło u więcej niż 2 pacjentów w grupie GS-5806 lub grupie placebo ( 4 z 87 uczestników otrzymujących GS-5806 [4,6%] i 2 z 53 uczestników otrzymujących placebo [3,8%]) (Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym).
Nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych miały nasilenie 1. lub 2. stopnia, z wyjątkiem zmiany 4 stopnia w jednej wartości (podwyższonego poziomu aminotransferazy asparaginianowej u uczestnika otrzymującego placebo [opisanego powyżej]). Podwyższone poziomy aminotransferazy alaninowej występowały częściej w przypadku GS-5806 niż w grupie placebo (u 14,9% uczestników w porównaniu do 9,4%), ale podwyższone poziomy aminotransferazy asparaginianowej występowały rzadziej w przypadku GS-5806 niż w grupie placebo (5,7% w porównaniu z 15,1% ). Niska liczba granulocytów obojętnochłonnych została zgłoszona jako stopień u 11 uczestników (z których 2 otrzymywało placebo), a jako stopień 2 u 2 uczestników (z których otrzymywało placebo). Dziewięciu uczestników, którzy otrzymali GS-5806, miało niską liczbę neutrofilów sklasyfikowaną jako stopień 1, a 2 z tych uczestników miało niską liczbę neutrofilów w skriningu, przed podaniem GS-5806. Nie zaobserwowano istotnych klinicznie zmian parametrów życiowych lub EKG.
Farmakokinetyka
Tabela 4. Tabela 4. Środki farmakokinetyczne. Maksymalne poziomy GS-5806 w osoczu były proporcjonalne do dawki i występowały około 2 godziny po podaniu (tabela 4).
[hasła pokrewne: gabinet medycyny estetycznej kraków, badanie kału bydgoszcz, leczenie falą uderzeniową ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie kału bydgoszcz gabinet medycyny estetycznej kraków leczenie falą uderzeniową

Posted by on 13 września 2018

Próg istotności nie został jednak osiągnięty w kohortach 5 i 7. Średni czas trwania wirusowego uwalniania i maksymalne miano wirusa (tabela S2 i ryc. S2 i S3 w dodatkowym dodatku), całkowita waga śluzu (tabela S2 i Fig. S4 i S5 w dodatkowym dodatku), a pik i AUC całkowitej oceny objawów (Tabela S2 i Fig. S6 i S7 w Uzupełniającym Dodatku) zostały zredukowane za pomocą GS-5806 w porównaniu z placebo. Jednakże w kohorcie 7 nie osiągnięto progu istotności dla średniego czasu trwania uwalniania wirusa lub dla całkowitej masy śluzu. Bezpieczeństwo
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane i nieprawidłowości laboratoryjne występujące po leczeniu rozpoczęły się dla dwóch lub więcej uczestników otrzymujących GS-5806 lub placebo. Wszystkie zdarzenia niepożądane, które pojawiły się po rozpoczęciu leczenia, podsumowano w Tabeli 3, a te, które były związane z badanym lekiem, podsumowano w Tabeli S3 w Dodatku Uzupełniającym. Żaden z uczestników nie miał poważnego zdarzenia niepożądanego. Wszystkie zdarzenia niepożądane, które oceniono jako związane z badanym lekiem, miały nasilenie łagodne lub umiarkowane (stopnia 1. lub 2.), z wyjątkiem 3 działań niepożądanych 3 stopnia, które wystąpiły u pacjenta otrzymującego placebo (zwiększone stężenie dehydrogenazy mleczanowej, alaniny aminotransferaza i aminotransferaza asparaginianowa). Zmniejszenie czynności płuc stopnia (zmiana o mniej niż 10% od wartości wyjściowej) było jedynym niepożądanym zdarzeniem, które oceniono jako związane z badanym lekiem, które wystąpiło u więcej niż 2 pacjentów w grupie GS-5806 lub grupie placebo ( 4 z 87 uczestników otrzymujących GS-5806 [4,6%] i 2 z 53 uczestników otrzymujących placebo [3,8%]) (Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym).
Nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych miały nasilenie 1. lub 2. stopnia, z wyjątkiem zmiany 4 stopnia w jednej wartości (podwyższonego poziomu aminotransferazy asparaginianowej u uczestnika otrzymującego placebo [opisanego powyżej]). Podwyższone poziomy aminotransferazy alaninowej występowały częściej w przypadku GS-5806 niż w grupie placebo (u 14,9% uczestników w porównaniu do 9,4%), ale podwyższone poziomy aminotransferazy asparaginianowej występowały rzadziej w przypadku GS-5806 niż w grupie placebo (5,7% w porównaniu z 15,1% ). Niska liczba granulocytów obojętnochłonnych została zgłoszona jako stopień u 11 uczestników (z których 2 otrzymywało placebo), a jako stopień 2 u 2 uczestników (z których otrzymywało placebo). Dziewięciu uczestników, którzy otrzymali GS-5806, miało niską liczbę neutrofilów sklasyfikowaną jako stopień 1, a 2 z tych uczestników miało niską liczbę neutrofilów w skriningu, przed podaniem GS-5806. Nie zaobserwowano istotnych klinicznie zmian parametrów życiowych lub EKG.
Farmakokinetyka
Tabela 4. Tabela 4. Środki farmakokinetyczne. Maksymalne poziomy GS-5806 w osoczu były proporcjonalne do dawki i występowały około 2 godziny po podaniu (tabela 4).
[hasła pokrewne: gabinet medycyny estetycznej kraków, badanie kału bydgoszcz, leczenie falą uderzeniową ]

Powiązane tematy z artykułem: badanie kału bydgoszcz gabinet medycyny estetycznej kraków leczenie falą uderzeniową