Posted by on 5 września 2019

Końcowy okres półtrwania GS-5806 w osoczu wynosił około 33 do 35 godzin. W reżimie stosowanym w grupach od do 4, średnie minimalne stężenie (Cmin) GS-5806 było cztery do pięciu razy większe niż stężenie skuteczne w osoczu, wymagane do hamowania replikacji RSV o 95% (paEC95) dla 120 kilka godzin po pierwszej dawce, która wynosi 52 ng na mililitr dla szczepu Memphis-37b. W grupie 5, która otrzymywała leczenie przez 3 dni, mediana Cmin GS-5806 była czterokrotnie wyższa niż paEC95 przez 72 godziny po pierwszej dawce, a w grupie 6, która otrzymała pojedynczą dawkę, mediana GS5806 Cmin był dwa razy większy niż paEC95 przez 72 godziny. W kohorcie 7, która otrzymywała schemat z najniższą dawką przez 5 dni, Cmin GS-5806 nie pozostawała powyżej paEC95 przez 5-dniowy okres leczenia, ale Cminę GS-5806 utrzymywano na poziomie, który wynosił trzy czterokrotnie wyższa niż paEC50 (11 ng na mililitr) przez 120 godzin po pierwszej dawce. Wydaje się, że aktywność przeciwwirusowa zależy od ekspozycji GS-5806, z tendencją do większych efektów leczenia przy schematach, które utrzymywały Cminę GS-5806 powyżej paEC95 (Tabela 2). Dyskusja
Wyniki te wskazują, że u zdrowych dorosłych zakażonych szczepem klinicznym RSV GS-5806 ma działanie przeciwwirusowe w leczeniu ustalonej infekcji RSV. Leczenie za pomocą GS-5806 spowodowało znaczne zmniejszenie obciążenia wirusem, całkowitą masę wytwarzanego śluzu i całkowitą ocenę objawów. Analizy wrażliwości zapewniają dodatkowe wsparcie dla tych działań antywirusowych i klinicznych i odzwierciedlają jedynie efekt leczenia, a nie efekt profilaktyczny lub mieszany. Zaobserwowano również zależną od ekspozycji aktywność przeciwwirusową, przy czym schematy zachowywały minimalne stężenie w osoczu powyżej paEC95 przez 4 do 5 dni po rozpoczęciu leczenia, zapewniając największe efekty przeciwwirusowe. W tym bardzo małym badaniu nie odnotowano żadnych problemów związanych z bezpieczeństwem, ale potrzebne są znacznie większe badania, zanim można wyciągnąć jakiekolwiek wnioski dotyczące bezpieczeństwa. Spadek liczby neutrofilów i zwiększenie poziomów aminotransferazy alaninowej nie były ciężkie (stopień 1), ale konieczne będą dalsze badania w celu ustalenia, czy te efekty są istotne klinicznie.
Modele prowokacji dorosłych odegrały kluczową rolę w określeniu skuteczności i bezpieczeństwa klasy neuraminidazowych leków przeciwwirusowych w leczeniu infekcji grypy.27,28 Równoległe związki dynamiki wirusa i choroby między zakażeniami grypą i RSV w tych modelach prowokacji sugerują, że wyniki tego badania prowokacyjnego GS-5806 mogą przekładać się na korzyść kliniczną. Badania kliniczne inhibitorów neuraminidazy w grypie wykazały, że najlepszą reakcję obserwuje się, gdy leczenie podaje się w ciągu 48 godzin po wystąpieniu objawów. 29-31 W modelu prowokacji grypą ta 48-godzinna przerwa kończy się około 24 godziny po najwyższym miano wirusa. 32 W przypadku modeli prowokacji RSV maksymalne obciążenie wirusowe występuje znacznie później, 32 sugerując, że w klinice, okno możliwości leczenia prowadzące do korzyści klinicznej może być szersze przy zakażeniu RSV niż w przypadku grypy.
Porównanie dynamiki wirusowej wirusa RSV w badaniach prowokacji i badaniach naturalnej infekcji u niemowląt dostarcza dalszych informacji o tym, w jaki sposób wyniki badań prowokacji można wykorzystać do przewidywania wyniku badań klinicznych.
[hasła pokrewne: jonizator wody allegro, propolis manuka, revlon colorstay allegro ]

 1. Little Cobra
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: laboratorium[…]

 2. Houston
  19 stycznia 2019

  Czytam i czekam, że znajdę jakieś wyjaśnienie

 3. Disco Thunder
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: drogeria kosmetyczna[…]

 4. Adam
  23 stycznia 2019

  Sporo informacji ale ciezko sie to czyta

Powiązane tematy z artykułem: jonizator wody allegro propolis manuka revlon colorstay allegro

Posted by on 5 września 2019

Końcowy okres półtrwania GS-5806 w osoczu wynosił około 33 do 35 godzin. W reżimie stosowanym w grupach od do 4, średnie minimalne stężenie (Cmin) GS-5806 było cztery do pięciu razy większe niż stężenie skuteczne w osoczu, wymagane do hamowania replikacji RSV o 95% (paEC95) dla 120 kilka godzin po pierwszej dawce, która wynosi 52 ng na mililitr dla szczepu Memphis-37b. W grupie 5, która otrzymywała leczenie przez 3 dni, mediana Cmin GS-5806 była czterokrotnie wyższa niż paEC95 przez 72 godziny po pierwszej dawce, a w grupie 6, która otrzymała pojedynczą dawkę, mediana GS5806 Cmin był dwa razy większy niż paEC95 przez 72 godziny. W kohorcie 7, która otrzymywała schemat z najniższą dawką przez 5 dni, Cmin GS-5806 nie pozostawała powyżej paEC95 przez 5-dniowy okres leczenia, ale Cminę GS-5806 utrzymywano na poziomie, który wynosił trzy czterokrotnie wyższa niż paEC50 (11 ng na mililitr) przez 120 godzin po pierwszej dawce. Wydaje się, że aktywność przeciwwirusowa zależy od ekspozycji GS-5806, z tendencją do większych efektów leczenia przy schematach, które utrzymywały Cminę GS-5806 powyżej paEC95 (Tabela 2). Dyskusja
Wyniki te wskazują, że u zdrowych dorosłych zakażonych szczepem klinicznym RSV GS-5806 ma działanie przeciwwirusowe w leczeniu ustalonej infekcji RSV. Leczenie za pomocą GS-5806 spowodowało znaczne zmniejszenie obciążenia wirusem, całkowitą masę wytwarzanego śluzu i całkowitą ocenę objawów. Analizy wrażliwości zapewniają dodatkowe wsparcie dla tych działań antywirusowych i klinicznych i odzwierciedlają jedynie efekt leczenia, a nie efekt profilaktyczny lub mieszany. Zaobserwowano również zależną od ekspozycji aktywność przeciwwirusową, przy czym schematy zachowywały minimalne stężenie w osoczu powyżej paEC95 przez 4 do 5 dni po rozpoczęciu leczenia, zapewniając największe efekty przeciwwirusowe. W tym bardzo małym badaniu nie odnotowano żadnych problemów związanych z bezpieczeństwem, ale potrzebne są znacznie większe badania, zanim można wyciągnąć jakiekolwiek wnioski dotyczące bezpieczeństwa. Spadek liczby neutrofilów i zwiększenie poziomów aminotransferazy alaninowej nie były ciężkie (stopień 1), ale konieczne będą dalsze badania w celu ustalenia, czy te efekty są istotne klinicznie.
Modele prowokacji dorosłych odegrały kluczową rolę w określeniu skuteczności i bezpieczeństwa klasy neuraminidazowych leków przeciwwirusowych w leczeniu infekcji grypy.27,28 Równoległe związki dynamiki wirusa i choroby między zakażeniami grypą i RSV w tych modelach prowokacji sugerują, że wyniki tego badania prowokacyjnego GS-5806 mogą przekładać się na korzyść kliniczną. Badania kliniczne inhibitorów neuraminidazy w grypie wykazały, że najlepszą reakcję obserwuje się, gdy leczenie podaje się w ciągu 48 godzin po wystąpieniu objawów. 29-31 W modelu prowokacji grypą ta 48-godzinna przerwa kończy się około 24 godziny po najwyższym miano wirusa. 32 W przypadku modeli prowokacji RSV maksymalne obciążenie wirusowe występuje znacznie później, 32 sugerując, że w klinice, okno możliwości leczenia prowadzące do korzyści klinicznej może być szersze przy zakażeniu RSV niż w przypadku grypy.
Porównanie dynamiki wirusowej wirusa RSV w badaniach prowokacji i badaniach naturalnej infekcji u niemowląt dostarcza dalszych informacji o tym, w jaki sposób wyniki badań prowokacji można wykorzystać do przewidywania wyniku badań klinicznych.
[hasła pokrewne: jonizator wody allegro, propolis manuka, revlon colorstay allegro ]

 1. Little Cobra
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: laboratorium[…]

 2. Houston
  19 stycznia 2019

  Czytam i czekam, że znajdę jakieś wyjaśnienie

 3. Disco Thunder
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: drogeria kosmetyczna[…]

 4. Adam
  23 stycznia 2019

  Sporo informacji ale ciezko sie to czyta

Powiązane tematy z artykułem: jonizator wody allegro propolis manuka revlon colorstay allegro