Powiększanie biustu niesie ryzyko dla zdrowia

Wrz. 19, 2019 by

Pomimo wielu zalet, o których można przeczytać na różnych portalach internetowych, powiększanie biustu niesie za sobą pewne ryzyko. Pierwszym z nim i najgroźniejszym, jest fakt że ludzki organizm może mieć

Zaufaj chirurgowi estetycznemu i posłuchaj rady

Wrz. 19, 2019 by

Jak donosi historia, pierwszy zabieg powiększenia kobiecy piersi miał miejsce w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Od tego czasu, powiększanie biustu uległo wielu modyfikacjom i stało się bardziej przyjazne dla kobiet

U dzieci malych paracenteza jest zabiegiem wystarczajacym

Wrz. 19, 2019 by

U dzieci małych paracenteza jest zabiegiem wystarczającym. U dzieci starszych antrotornia lub operacja doszczętna z odsłonięciem opony twardej obu dołów czaszkowych zazwyczaj wystarcza. Objawy nadciśnienia wewnątrzczaszkowego zwłaszcza w postaci późnej

Tarcza zastoinowa jest stalym objawem

Wrz. 19, 2019 by

Tarcza zastoinowa jest stałym objawem. Płyn mózgowo-rdzeniowy pozostaje pod bardzo dużym ciśnieniem (opisano przypadek, w którym ciśnienie wynosiło 1200 mm słupa wody), zawsze wodojasny o prawidłowym składzie i jałowy. Porażenie

Zakazenie substancji mózgowej podkorowej w tylnym dole czaszkowym

Wrz. 18, 2019 by

Wiele czynników, jak złośliwość zakażenia, zdolność obronna tkanek oddzielających przestrzenie ucha środkowego od tkanki mózgowej, czas trwania procesu zapalnego tak na zewnątrz jak po drugiej stronie opony twardej, składa się

obraz makroskopowy zapalenia opony twardej

Wrz. 18, 2019 by

Mechanizm powstawania ropni mózgowych

Wrz. 18, 2019 by

Wsród chorych przewazaja mezczyzni w mlodym i srednim wieku

Wrz. 18, 2019 by

Wśród chorych przeważają mężczyźni w młodym i średnim wieku. Wśród powikłań wewnątrzczaszkowych ropnie mózgowe zajmują pod względem częstości ostatnie miejsce po rozlanym zapaleniu opon miękkich i zakrzepowym zapaleniu zatoki poprzecznej,

Ropien mózgu

Wrz. 18, 2019 by

Ropień mózgu (abccessus cerebri). Mniej więcej w połowie przypadków ogólnej liczby wszystkich ropni mózgowych w okresie pokojowym źródłem zakażenia tkanki mózgowej jest ognisko ropne w ucha środkowym. Usznopochodne ropnie mózgowe

Operacje te robi sie w znieczuleniu ogólnym eterowym

Wrz. 17, 2019 by