Posted by on 20 lipca 2016

Guzy rakowe są przeważnie równomiernie twarde, mogą jednak rozmiękać wskutek rozpadu we środku lub wskutek wylewu krwi. Punktem wyjścia pierwotnego raka wątroby są w większości przypadków komórki miąższowe wątroby (carcinoma hepatocellulare), rzadziej nabłonek włoskowatych kanalików żółciowych (carcinoma cholangiocelulare). Opisano jeszcze kilka przypadków pierwotnego raka wątroby, który swą budową i składem chemicznym był podobny do tkanki nadnerczowej. Znane są przypadki w których pierwotny rak wątroby rozwijał się równocześnie z nabłonka drobnych dróg żółciowych i z komórek wątrobowych. Pierwotny rak wątroby, zwłaszcza wychodzący z komórek wątrobowych, może być źródłem przerzutów w samej wątrobie i w różnych innych narządach. Przerzuty szerzą się drogą naczyń chłonnych i krwionośnych. Najliczniejsze i najczęstsze przerzuty spotyka się w węzłach chłonnych, w płucach, w opłucnej, w kościach i w nerkach. W mater iale sekcyjnym Janusza przerzuty stwierdzono w 8 przypadkach (89,9%) I na 9 przypadków pierwotnego raka wątroby. Przerzuty w węzłach chłonnych stwierdzono w 7 przypadkach (77,8 %), w błonach surowiczych w 8 (88,9 % ), w płucach w 4 (44,4%), w wątrobie w 3 (33,3%) w nerkach w 3 (33,3%), w nadnerczach w 2 (22,2%), w przeponie w 2 (22,2%), w żołądku w 1(11,1%) i w przełyku w 1 (11,1 % ). Z błon surowiczych przerzuty stwierdzono 4 razy (44,4 %) w otrzewnej 3 razy (33,3%) w opłucnej i 1 raz w sieci (w 11,1%). [przypisy: mezoterapia igłowa, dermatolog lublin, Depilacja laserowa ]

Posted by on 20 lipca 2016

Guzy rakowe są przeważnie równomiernie twarde, mogą jednak rozmiękać wskutek rozpadu we środku lub wskutek wylewu krwi. Punktem wyjścia pierwotnego raka wątroby są w większości przypadków komórki miąższowe wątroby (carcinoma hepatocellulare), rzadziej nabłonek włoskowatych kanalików żółciowych (carcinoma cholangiocelulare). Opisano jeszcze kilka przypadków pierwotnego raka wątroby, który swą budową i składem chemicznym był podobny do tkanki nadnerczowej. Znane są przypadki w których pierwotny rak wątroby rozwijał się równocześnie z nabłonka drobnych dróg żółciowych i z komórek wątrobowych. Pierwotny rak wątroby, zwłaszcza wychodzący z komórek wątrobowych, może być źródłem przerzutów w samej wątrobie i w różnych innych narządach. Przerzuty szerzą się drogą naczyń chłonnych i krwionośnych. Najliczniejsze i najczęstsze przerzuty spotyka się w węzłach chłonnych, w płucach, w opłucnej, w kościach i w nerkach. W mater iale sekcyjnym Janusza przerzuty stwierdzono w 8 przypadkach (89,9%) I na 9 przypadków pierwotnego raka wątroby. Przerzuty w węzłach chłonnych stwierdzono w 7 przypadkach (77,8 %), w błonach surowiczych w 8 (88,9 % ), w płucach w 4 (44,4%), w wątrobie w 3 (33,3%) w nerkach w 3 (33,3%), w nadnerczach w 2 (22,2%), w przeponie w 2 (22,2%), w żołądku w 1(11,1%) i w przełyku w 1 (11,1 % ). Z błon surowiczych przerzuty stwierdzono 4 razy (44,4 %) w otrzewnej 3 razy (33,3%) w opłucnej i 1 raz w sieci (w 11,1%). [przypisy: mezoterapia igłowa, dermatolog lublin, Depilacja laserowa ]