Ropien mózgu

Gru. 26, 2018 by

Ropień mózgu (abccessus cerebri). Mniej więcej w połowie przypadków ogólnej liczby wszystkich ropni mózgowych w okresie pokojowym źródłem zakażenia tkanki mózgowej jest ognisko ropne w ucha środkowym. Usznopochodne ropnie mózgowe

Wsród chorych przewazaja mezczyzni w mlodym i srednim wieku

Gru. 26, 2018 by

Wśród chorych przeważają mężczyźni w młodym i średnim wieku. Wśród powikłań wewnątrzczaszkowych ropnie mózgowe zajmują pod względem częstości ostatnie miejsce po rozlanym zapaleniu opon miękkich i zakrzepowym zapaleniu zatoki poprzecznej,

Mechanizm powstawania ropni mózgowych

Gru. 26, 2018 by

obraz makroskopowy zapalenia opony twardej

Gru. 26, 2018 by