Posted by on 2 września 2019

W całej kohorcie zmniejszenie BMI było jedynym znaczącym predyktorem osiągnięcia pierwotnego punktu końcowego (iloraz szans dla każdego 1-jednostkowego spadku BMI, 1,41, 95% przedziału ufności [CI], 1,22 do 1,64; P <0,001 ) (Tabela S2 w Dodatku uzupełniającym). W dwóch grupach chirurgicznych spełnienie kryterium dla pierwotnego punktu końcowego było przewidywane zarówno przez zmniejszenie BMI (iloraz szans, 1,33, 95% CI, 1,15 do 1,56, P <0,001) oraz przez czas trwania cukrzycy mniejszy niż 8 lat (iloraz szans, 3,3; 95% CI, 1,2 do 9,1; P = 0,02). Kontrola glikemiczna
Tabela 2. Tabela 2. Stosowanie leków na początku i na 3 lata. Rysunek 1. Ryc. 1. Średnie zmiany pomiarów kontroli cukrzycy od wartości początkowej do 3 lat. Przedstawiono procentową zmianę poziomu hemoglobiny glikowanej (panel A), procentową zmianę poziomów hemoglobiny glikowanej według wskaźnika masy ciała (BMI) (panel B), średnią liczbę leków przeciwcukrzycowych w okresie badania (panel C), oraz zmiany BMI (panel D) w okresie 3 lat wśród pacjentów otrzymujących tylko intensywną terapię medyczną, gastrektomię rękawów lub obejście żołądka. I słupki wskazują błędy standardowe. Średnie wartości w każdej grupie podano poniżej wykresów; w panelach A i B wartości mediany są również podane w nawiasach. Wartości P są przeznaczone do porównania pomiędzy każdą grupą chirurgiczną a grupą medyczno-terapeutyczną w panelach A, C i D. W panelu B, P = 0,008 dla porównania między grupami chirurgicznymi i grupą terapeutyczno-leczniczą dla podgrupy pacjentów o BMI poniżej 35; P <0,001 dla porównania dla podgrupy z BMI wynoszącym 35 lub więcej.
Po 3 latach każda z dwóch procedur chirurgicznych przewyższała jedynie intensywną terapię medyczną w osiąganiu celów badawczych dla hemoglobiny glikowanej wynoszącej 6,5% i 7,0%, z zastosowaniem lub bez stosowania leków przeciwcukrzycowych (P <0,05 dla wszystkich porównań) (Tabela 1). ). Mediana poziomów glukozy w osoczu na czczo była istotnie niższa w obu grupach chirurgicznych niż w grupie leczenia medycznego (P <0,01 dla obu porównań) (Tabela 1). Wystąpiło szybsze, większe i bardziej trwałe zmniejszenie stężenia hemoglobiny glikowanej i glikemii na czczo oraz stosowanie leków obniżających stężenie glukozy w obu grupach chirurgicznych niż w grupie lecznictwa medycznego (tabela 2, wykres 1A i 1C, i Rys. Obniżenie poziomu hemoglobiny glikowanej, stosowanie leków i BMI w grupach chirurgicznych były podobne u pacjentów z BMI poniżej 35 i BMI 35 lub więcej, a redukcje w obu podgrupach BMI grupy chirurgicznej były większe niż redukcje w podgrupie BMI grupy medycznej terapii (ryc. 1B i ryc [podobne: jonizator wody allegro, revlon colorstay allegro, fala uderzeniowa łódź ]

 1. Vortex
  15 stycznia 2019

  brak w niej witam i mineralow, ktore sa bardzo potrzebne do funkcjonowania

 2. Janina
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do zabiegi kosmetyczne[…]

 3. Karina
  19 stycznia 2019

  Niestety do dermatologa trzeba miec skierowanie.

 4. Emilia
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: aparat dentystyczny[…]

 5. Sugar Man
  23 stycznia 2019

  mam wskazanie lekarza neurologa

Powiązane tematy z artykułem: fala uderzeniowa łódź jonizator wody allegro revlon colorstay allegro

Posted by on 2 września 2019

W całej kohorcie zmniejszenie BMI było jedynym znaczącym predyktorem osiągnięcia pierwotnego punktu końcowego (iloraz szans dla każdego 1-jednostkowego spadku BMI, 1,41, 95% przedziału ufności [CI], 1,22 do 1,64; P <0,001 ) (Tabela S2 w Dodatku uzupełniającym). W dwóch grupach chirurgicznych spełnienie kryterium dla pierwotnego punktu końcowego było przewidywane zarówno przez zmniejszenie BMI (iloraz szans, 1,33, 95% CI, 1,15 do 1,56, P <0,001) oraz przez czas trwania cukrzycy mniejszy niż 8 lat (iloraz szans, 3,3; 95% CI, 1,2 do 9,1; P = 0,02). Kontrola glikemiczna
Tabela 2. Tabela 2. Stosowanie leków na początku i na 3 lata. Rysunek 1. Ryc. 1. Średnie zmiany pomiarów kontroli cukrzycy od wartości początkowej do 3 lat. Przedstawiono procentową zmianę poziomu hemoglobiny glikowanej (panel A), procentową zmianę poziomów hemoglobiny glikowanej według wskaźnika masy ciała (BMI) (panel B), średnią liczbę leków przeciwcukrzycowych w okresie badania (panel C), oraz zmiany BMI (panel D) w okresie 3 lat wśród pacjentów otrzymujących tylko intensywną terapię medyczną, gastrektomię rękawów lub obejście żołądka. I słupki wskazują błędy standardowe. Średnie wartości w każdej grupie podano poniżej wykresów; w panelach A i B wartości mediany są również podane w nawiasach. Wartości P są przeznaczone do porównania pomiędzy każdą grupą chirurgiczną a grupą medyczno-terapeutyczną w panelach A, C i D. W panelu B, P = 0,008 dla porównania między grupami chirurgicznymi i grupą terapeutyczno-leczniczą dla podgrupy pacjentów o BMI poniżej 35; P <0,001 dla porównania dla podgrupy z BMI wynoszącym 35 lub więcej.
Po 3 latach każda z dwóch procedur chirurgicznych przewyższała jedynie intensywną terapię medyczną w osiąganiu celów badawczych dla hemoglobiny glikowanej wynoszącej 6,5% i 7,0%, z zastosowaniem lub bez stosowania leków przeciwcukrzycowych (P <0,05 dla wszystkich porównań) (Tabela 1). ). Mediana poziomów glukozy w osoczu na czczo była istotnie niższa w obu grupach chirurgicznych niż w grupie leczenia medycznego (P <0,01 dla obu porównań) (Tabela 1). Wystąpiło szybsze, większe i bardziej trwałe zmniejszenie stężenia hemoglobiny glikowanej i glikemii na czczo oraz stosowanie leków obniżających stężenie glukozy w obu grupach chirurgicznych niż w grupie lecznictwa medycznego (tabela 2, wykres 1A i 1C, i Rys. Obniżenie poziomu hemoglobiny glikowanej, stosowanie leków i BMI w grupach chirurgicznych były podobne u pacjentów z BMI poniżej 35 i BMI 35 lub więcej, a redukcje w obu podgrupach BMI grupy chirurgicznej były większe niż redukcje w podgrupie BMI grupy medycznej terapii (ryc. 1B i ryc [podobne: jonizator wody allegro, revlon colorstay allegro, fala uderzeniowa łódź ]

 1. Vortex
  15 stycznia 2019

  brak w niej witam i mineralow, ktore sa bardzo potrzebne do funkcjonowania

 2. Janina
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do zabiegi kosmetyczne[…]

 3. Karina
  19 stycznia 2019

  Niestety do dermatologa trzeba miec skierowanie.

 4. Emilia
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: aparat dentystyczny[…]

 5. Sugar Man
  23 stycznia 2019

  mam wskazanie lekarza neurologa

Powiązane tematy z artykułem: fala uderzeniowa łódź jonizator wody allegro revlon colorstay allegro