Posted by on 2 września 2019

Po 3 latach stosowanie leków obniżających stężenie glukozy, w tym insuliny, zmniejszyło się w stosunku do wartości wyjściowych w dwóch grupach chirurgicznych (tabela 2). Pacjenci w grupie z pominięciem żołądka wymagali mniej leków zmniejszających stężenie glukozy na dobę niż osoby z grupy gastrektomii rękawa (0,48 . 0,80 vs. 1,02 . 1,01). Odsetek pacjentów, którzy nie przyjmowali żadnych leków obniżających stężenie glukozy, był istotnie wyższy w grupie z pomijaniem żołądka niż w grupie z wycięciem rękawów (Tabela 2).
Utrata wagi
Po 3 latach redukcja masy ciała, BMI, obwodu talii i stosunku talii do bioder była większa po obejściu żołądka i gastrektomii rękawowej niż po intensywnej terapii medycznej (Tabela 1, Figura 1D i Tabela Zmniejszenie masy ciała było większe po obejściu żołądka niż po gastrektomii rękawowej (P = 0,02).
Biomarkery sercowo-naczyniowe i leki
Spadek poziomu triglicerydów i wzrost stężenia cholesterolu o dużej gęstości (HDL) zaobserwowany po dwóch zabiegach chirurgicznych, w porównaniu z intensywną terapią medyczną, utrzymywały się po 3 latach (Tabela 1). Nie było znaczących różnic w poziomach cholesterolu i lipoprotein o małej gęstości (LDL) w trzech grupach badanych, chociaż wystąpiło znaczne zmniejszenie liczby leków potrzebnych do leczenia hiperlipidemii i nadciśnienia w grupach chirurgicznych (tabela S4 w Dodatek dodatkowy). Nie było znaczących różnic między trzema grupami pod względem maksymalnej grubości błony środkowej tętnicy szyjnej przy poziomie wyjściowym lub po 24 miesiącach (tabela S5 w dodatku uzupełniającym).
Wyniki nerek
Po 3 latach stosunek albuminy do kreatyniny w moczu (mierzony w miligramach albuminy do gramów kreatyniny) zmniejszył się z mediany 9 do 6 w grupie pomostowania żołądka (P = 0,08) i od 12 do 7 w grupie grupa rękaw-gastrektomia (P <0,001), w porównaniu z 6,5 do 5,5 w grupie leczniczej (P = 0,77). Zmniejszenie stosunku albuminy do kreatyniny w stosunku do wartości wyjściowej w dwóch grupach chirurgicznych było znaczące w porównaniu z grupą leczenia medycznego (P <0,04 dla obu porównań) (Tabela S5 w Dodatku uzupełniającym). Spośród pacjentów z wyjściową albuminurią, powrót do wartości prawidłowych po 3 latach wystąpił u 8 z 13 pacjentów (62%) w grupie z pomijaniem żołądka (p = 0,04 dla porównania w obrębie grupy), u 8 z 10 pacjentów (80% ) w grupie rękawów do gastrektomii (P = 0,11) i z 4 pacjentów (25%) w grupie leczniczej (P = 1,00). Nie stwierdzono istotnej różnicy w stężeniu kreatyniny w surowicy i szacowanej szybkości filtracji kłębuszkowej wśród trzech grup podczas obserwacji (Tabela S5 w Dodatku uzupełniającym) [podobne: anestezjolog zarobki, shaker allegro, allegro 20 zł ]

 1. Lilianna
  11 stycznia 2019

  I prosze nie zwalac winy na lekarzy

 2. Kazimierz
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do dyskopatia[…]

 3. Sandbox
  15 stycznia 2019

  u mnie pojawił się ból biodra

 4. Ada
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: wzrok[…]

 5. Marianna
  19 stycznia 2019

  Ja używam w kapsułkach kwas hialuronowy

 6. Day Hawk
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu psychoterapeuta warszawa[…]

 7. Jadwiga
  23 stycznia 2019

  Mam 59 lat i od 2 lat biorę tabletki 

Powiązane tematy z artykułem: allegro 20 zł anestezjolog zarobki shaker allegro

Posted by on 2 września 2019

Po 3 latach stosowanie leków obniżających stężenie glukozy, w tym insuliny, zmniejszyło się w stosunku do wartości wyjściowych w dwóch grupach chirurgicznych (tabela 2). Pacjenci w grupie z pominięciem żołądka wymagali mniej leków zmniejszających stężenie glukozy na dobę niż osoby z grupy gastrektomii rękawa (0,48 . 0,80 vs. 1,02 . 1,01). Odsetek pacjentów, którzy nie przyjmowali żadnych leków obniżających stężenie glukozy, był istotnie wyższy w grupie z pomijaniem żołądka niż w grupie z wycięciem rękawów (Tabela 2).
Utrata wagi
Po 3 latach redukcja masy ciała, BMI, obwodu talii i stosunku talii do bioder była większa po obejściu żołądka i gastrektomii rękawowej niż po intensywnej terapii medycznej (Tabela 1, Figura 1D i Tabela Zmniejszenie masy ciała było większe po obejściu żołądka niż po gastrektomii rękawowej (P = 0,02).
Biomarkery sercowo-naczyniowe i leki
Spadek poziomu triglicerydów i wzrost stężenia cholesterolu o dużej gęstości (HDL) zaobserwowany po dwóch zabiegach chirurgicznych, w porównaniu z intensywną terapią medyczną, utrzymywały się po 3 latach (Tabela 1). Nie było znaczących różnic w poziomach cholesterolu i lipoprotein o małej gęstości (LDL) w trzech grupach badanych, chociaż wystąpiło znaczne zmniejszenie liczby leków potrzebnych do leczenia hiperlipidemii i nadciśnienia w grupach chirurgicznych (tabela S4 w Dodatek dodatkowy). Nie było znaczących różnic między trzema grupami pod względem maksymalnej grubości błony środkowej tętnicy szyjnej przy poziomie wyjściowym lub po 24 miesiącach (tabela S5 w dodatku uzupełniającym).
Wyniki nerek
Po 3 latach stosunek albuminy do kreatyniny w moczu (mierzony w miligramach albuminy do gramów kreatyniny) zmniejszył się z mediany 9 do 6 w grupie pomostowania żołądka (P = 0,08) i od 12 do 7 w grupie grupa rękaw-gastrektomia (P <0,001), w porównaniu z 6,5 do 5,5 w grupie leczniczej (P = 0,77). Zmniejszenie stosunku albuminy do kreatyniny w stosunku do wartości wyjściowej w dwóch grupach chirurgicznych było znaczące w porównaniu z grupą leczenia medycznego (P <0,04 dla obu porównań) (Tabela S5 w Dodatku uzupełniającym). Spośród pacjentów z wyjściową albuminurią, powrót do wartości prawidłowych po 3 latach wystąpił u 8 z 13 pacjentów (62%) w grupie z pomijaniem żołądka (p = 0,04 dla porównania w obrębie grupy), u 8 z 10 pacjentów (80% ) w grupie rękawów do gastrektomii (P = 0,11) i z 4 pacjentów (25%) w grupie leczniczej (P = 1,00). Nie stwierdzono istotnej różnicy w stężeniu kreatyniny w surowicy i szacowanej szybkości filtracji kłębuszkowej wśród trzech grup podczas obserwacji (Tabela S5 w Dodatku uzupełniającym) [podobne: anestezjolog zarobki, shaker allegro, allegro 20 zł ]

 1. Lilianna
  11 stycznia 2019

  I prosze nie zwalac winy na lekarzy

 2. Kazimierz
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do dyskopatia[…]

 3. Sandbox
  15 stycznia 2019

  u mnie pojawił się ból biodra

 4. Ada
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: wzrok[…]

 5. Marianna
  19 stycznia 2019

  Ja używam w kapsułkach kwas hialuronowy

 6. Day Hawk
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu psychoterapeuta warszawa[…]

 7. Jadwiga
  23 stycznia 2019

  Mam 59 lat i od 2 lat biorę tabletki 

Powiązane tematy z artykułem: allegro 20 zł anestezjolog zarobki shaker allegro