Posted by on 2 września 2019

Jakość życia
Rysunek 2. Wykres 2. Wykresy punktowe dla jakości życia na początku i 3 lata po randomizacji. Wyniki w ankiecie zdrowia RAND 36-item wahają się od najgorszego wyniku 0 (słabe zdrowie) do najlepszego wyniku 100 (dobrego zdrowia). Gwiazdki wskazują P <0,05 dla porównania między grupą pomostową żołądka a grupą leczniczą; sztylety wskazują P <0,05 dla porównania między grupą rękawów a gastrektomią a grupą medyczno-terapeutyczną. Minimalna ważna różnica (MID) w punktacji dla tego badania jest nieznana.
Istniała znaczna poprawa w pięciu z ośmiu domen psychicznych i fizycznych wśród pacjentów z grupy pomostowania żołądka oraz w dwóch z ośmiu domen wśród pacjentów w grupie rękawów do gastrektomii, w porównaniu z grupą leczniczą (rys. 2 i tabela S6). w Dodatku Uzupełniającym).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Komplikacje po 3 latach. Dodatkowe interwencje chirurgiczne były wymagane u 4 pacjentów w ciągu pierwszych 12 miesięcy po randomizacji, 7 ale żaden z nich nie był wykonywany w późniejszym czasie. W żadnej z grup nie stwierdzono nadmiernej utraty masy ciała lub hipoalbuminemii oraz żadnych zagrażających życiu powikłań ani zgonów (Tabela 3 oraz Tabele S7 i S8 w Dodatku uzupełniającym). Nadmierny przyrost masy ciała (> 5% od wartości wyjściowej) obserwowano u 7 z 43 pacjentów (16%) w grupie leczonej farmakologicznie iu dwóch pacjentów (p <0,05 dla obu porównań).
Dyskusja
Wyniki tej uzupełniającej analizy pokazują, że 3 lata po randomizacji chirurgia bariatryczna w porównaniu z samą intensywną terapią medyczną była związana z lepszą kontrolą glikemii i zmniejszeniem masy ciała. Pacjenci, u których wykonano gastrektomię żołądka lub boczną gastrektomię, znacznie częściej osiągnęli i utrzymali poziom glikowanej hemoglobiny na poziomie 6,0% lub mniej niż ci, którzy otrzymali tylko intensywną terapię medyczną. Ponad jedna trzecia pacjentów w grupie z pominięciem żołądka i jedna piąta w grupie z wycięciem żołądka w rękawie, w porównaniu z brakiem pacjentów w grupie leczonej medycznie, miała poziom hemoglobiny glikowanej 6,0% lub mniej bez stosowania leków przeciwcukrzycowych. Pacjenci w obu grupach chirurgicznych mieli istotny bezwzględny spadek o 2,5 punktu procentowego w poziomach hemoglobiny glikowanej, co było utrzymywane przez 3 lata, w porównaniu z redukcją o 0,6 punktu procentowego w grupie leczenia medycznego. Wyniki operacji są szczególnie uderzające w tej populacji ze stosunkowo długą niekontrolowaną chorobą. Pacjenci operowani mieli lepszą kontrolę glikemii przez 3 lata, jednocześnie zmniejszając zależność od doustnych leków przeciwcukrzycowych i insuliny
[patrz też: shaker allegro, zakażenie grzybicze pochwy, sympatia wersja klasyczna ]

 1. Vortex
  11 stycznia 2019

  Co roku co innego pisza

 2. Witold
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: klinika włosa[…]

 3. Marianna
  15 stycznia 2019

  I prosze nie zwalac winy na lekarzy

 4. Maria
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: psychoterapia lublin[…]

 5. Nightmare King
  19 stycznia 2019

  Te owsiki to takie cholerstwo

 6. Kamil
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: anaboliki[…]

 7. Sky Bully
  23 stycznia 2019

  najlepszy jest olej z konopi siewnej

Powiązane tematy z artykułem: shaker allegro sympatia wersja klasyczna zakażenie grzybicze pochwy

Posted by on 2 września 2019

Jakość życia
Rysunek 2. Wykres 2. Wykresy punktowe dla jakości życia na początku i 3 lata po randomizacji. Wyniki w ankiecie zdrowia RAND 36-item wahają się od najgorszego wyniku 0 (słabe zdrowie) do najlepszego wyniku 100 (dobrego zdrowia). Gwiazdki wskazują P <0,05 dla porównania między grupą pomostową żołądka a grupą leczniczą; sztylety wskazują P <0,05 dla porównania między grupą rękawów a gastrektomią a grupą medyczno-terapeutyczną. Minimalna ważna różnica (MID) w punktacji dla tego badania jest nieznana.
Istniała znaczna poprawa w pięciu z ośmiu domen psychicznych i fizycznych wśród pacjentów z grupy pomostowania żołądka oraz w dwóch z ośmiu domen wśród pacjentów w grupie rękawów do gastrektomii, w porównaniu z grupą leczniczą (rys. 2 i tabela S6). w Dodatku Uzupełniającym).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Komplikacje po 3 latach. Dodatkowe interwencje chirurgiczne były wymagane u 4 pacjentów w ciągu pierwszych 12 miesięcy po randomizacji, 7 ale żaden z nich nie był wykonywany w późniejszym czasie. W żadnej z grup nie stwierdzono nadmiernej utraty masy ciała lub hipoalbuminemii oraz żadnych zagrażających życiu powikłań ani zgonów (Tabela 3 oraz Tabele S7 i S8 w Dodatku uzupełniającym). Nadmierny przyrost masy ciała (> 5% od wartości wyjściowej) obserwowano u 7 z 43 pacjentów (16%) w grupie leczonej farmakologicznie iu dwóch pacjentów (p <0,05 dla obu porównań).
Dyskusja
Wyniki tej uzupełniającej analizy pokazują, że 3 lata po randomizacji chirurgia bariatryczna w porównaniu z samą intensywną terapią medyczną była związana z lepszą kontrolą glikemii i zmniejszeniem masy ciała. Pacjenci, u których wykonano gastrektomię żołądka lub boczną gastrektomię, znacznie częściej osiągnęli i utrzymali poziom glikowanej hemoglobiny na poziomie 6,0% lub mniej niż ci, którzy otrzymali tylko intensywną terapię medyczną. Ponad jedna trzecia pacjentów w grupie z pominięciem żołądka i jedna piąta w grupie z wycięciem żołądka w rękawie, w porównaniu z brakiem pacjentów w grupie leczonej medycznie, miała poziom hemoglobiny glikowanej 6,0% lub mniej bez stosowania leków przeciwcukrzycowych. Pacjenci w obu grupach chirurgicznych mieli istotny bezwzględny spadek o 2,5 punktu procentowego w poziomach hemoglobiny glikowanej, co było utrzymywane przez 3 lata, w porównaniu z redukcją o 0,6 punktu procentowego w grupie leczenia medycznego. Wyniki operacji są szczególnie uderzające w tej populacji ze stosunkowo długą niekontrolowaną chorobą. Pacjenci operowani mieli lepszą kontrolę glikemii przez 3 lata, jednocześnie zmniejszając zależność od doustnych leków przeciwcukrzycowych i insuliny
[patrz też: shaker allegro, zakażenie grzybicze pochwy, sympatia wersja klasyczna ]

 1. Vortex
  11 stycznia 2019

  Co roku co innego pisza

 2. Witold
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: klinika włosa[…]

 3. Marianna
  15 stycznia 2019

  I prosze nie zwalac winy na lekarzy

 4. Maria
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: psychoterapia lublin[…]

 5. Nightmare King
  19 stycznia 2019

  Te owsiki to takie cholerstwo

 6. Kamil
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: anaboliki[…]

 7. Sky Bully
  23 stycznia 2019

  najlepszy jest olej z konopi siewnej

Powiązane tematy z artykułem: shaker allegro sympatia wersja klasyczna zakażenie grzybicze pochwy