Posted by on 10 września 2018

Jakość życia
Rysunek 2. Wykres 2. Wykresy punktowe dla jakości życia na początku i 3 lata po randomizacji. Wyniki w ankiecie zdrowia RAND 36-item wahają się od najgorszego wyniku 0 (słabe zdrowie) do najlepszego wyniku 100 (dobrego zdrowia). Gwiazdki wskazują P <0,05 dla porównania między grupą pomostową żołądka a grupą leczniczą; sztylety wskazują P <0,05 dla porównania między grupą rękawów a gastrektomią a grupą medyczno-terapeutyczną. Minimalna ważna różnica (MID) w punktacji dla tego badania jest nieznana.
Istniała znaczna poprawa w pięciu z ośmiu domen psychicznych i fizycznych wśród pacjentów z grupy pomostowania żołądka oraz w dwóch z ośmiu domen wśród pacjentów w grupie rękawów do gastrektomii, w porównaniu z grupą leczniczą (rys. 2 i tabela S6). w Dodatku Uzupełniającym).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Komplikacje po 3 latach. Dodatkowe interwencje chirurgiczne były wymagane u 4 pacjentów w ciągu pierwszych 12 miesięcy po randomizacji, 7 ale żaden z nich nie był wykonywany w późniejszym czasie. W żadnej z grup nie stwierdzono nadmiernej utraty masy ciała lub hipoalbuminemii oraz żadnych zagrażających życiu powikłań ani zgonów (Tabela 3 oraz Tabele S7 i S8 w Dodatku uzupełniającym). Nadmierny przyrost masy ciała (> 5% od wartości wyjściowej) obserwowano u 7 z 43 pacjentów (16%) w grupie leczonej farmakologicznie iu dwóch pacjentów (p <0,05 dla obu porównań).
Dyskusja
Wyniki tej uzupełniającej analizy pokazują, że 3 lata po randomizacji chirurgia bariatryczna w porównaniu z samą intensywną terapią medyczną była związana z lepszą kontrolą glikemii i zmniejszeniem masy ciała. Pacjenci, u których wykonano gastrektomię żołądka lub boczną gastrektomię, znacznie częściej osiągnęli i utrzymali poziom glikowanej hemoglobiny na poziomie 6,0% lub mniej niż ci, którzy otrzymali tylko intensywną terapię medyczną. Ponad jedna trzecia pacjentów w grupie z pominięciem żołądka i jedna piąta w grupie z wycięciem żołądka w rękawie, w porównaniu z brakiem pacjentów w grupie leczonej medycznie, miała poziom hemoglobiny glikowanej 6,0% lub mniej bez stosowania leków przeciwcukrzycowych. Pacjenci w obu grupach chirurgicznych mieli istotny bezwzględny spadek o 2,5 punktu procentowego w poziomach hemoglobiny glikowanej, co było utrzymywane przez 3 lata, w porównaniu z redukcją o 0,6 punktu procentowego w grupie leczenia medycznego. Wyniki operacji są szczególnie uderzające w tej populacji ze stosunkowo długą niekontrolowaną chorobą. Pacjenci operowani mieli lepszą kontrolę glikemii przez 3 lata, jednocześnie zmniejszając zależność od doustnych leków przeciwcukrzycowych i insuliny
[patrz też: gabinet medycyny estetycznej kraków, darmowe leki dla 75 latków, badania do pracy radom ]

Powiązane tematy z artykułem: badania do pracy radom darmowe leki dla 75 latków gabinet medycyny estetycznej kraków

Posted by on 10 września 2018

Jakość życia
Rysunek 2. Wykres 2. Wykresy punktowe dla jakości życia na początku i 3 lata po randomizacji. Wyniki w ankiecie zdrowia RAND 36-item wahają się od najgorszego wyniku 0 (słabe zdrowie) do najlepszego wyniku 100 (dobrego zdrowia). Gwiazdki wskazują P <0,05 dla porównania między grupą pomostową żołądka a grupą leczniczą; sztylety wskazują P <0,05 dla porównania między grupą rękawów a gastrektomią a grupą medyczno-terapeutyczną. Minimalna ważna różnica (MID) w punktacji dla tego badania jest nieznana.
Istniała znaczna poprawa w pięciu z ośmiu domen psychicznych i fizycznych wśród pacjentów z grupy pomostowania żołądka oraz w dwóch z ośmiu domen wśród pacjentów w grupie rękawów do gastrektomii, w porównaniu z grupą leczniczą (rys. 2 i tabela S6). w Dodatku Uzupełniającym).
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Komplikacje po 3 latach. Dodatkowe interwencje chirurgiczne były wymagane u 4 pacjentów w ciągu pierwszych 12 miesięcy po randomizacji, 7 ale żaden z nich nie był wykonywany w późniejszym czasie. W żadnej z grup nie stwierdzono nadmiernej utraty masy ciała lub hipoalbuminemii oraz żadnych zagrażających życiu powikłań ani zgonów (Tabela 3 oraz Tabele S7 i S8 w Dodatku uzupełniającym). Nadmierny przyrost masy ciała (> 5% od wartości wyjściowej) obserwowano u 7 z 43 pacjentów (16%) w grupie leczonej farmakologicznie iu dwóch pacjentów (p <0,05 dla obu porównań).
Dyskusja
Wyniki tej uzupełniającej analizy pokazują, że 3 lata po randomizacji chirurgia bariatryczna w porównaniu z samą intensywną terapią medyczną była związana z lepszą kontrolą glikemii i zmniejszeniem masy ciała. Pacjenci, u których wykonano gastrektomię żołądka lub boczną gastrektomię, znacznie częściej osiągnęli i utrzymali poziom glikowanej hemoglobiny na poziomie 6,0% lub mniej niż ci, którzy otrzymali tylko intensywną terapię medyczną. Ponad jedna trzecia pacjentów w grupie z pominięciem żołądka i jedna piąta w grupie z wycięciem żołądka w rękawie, w porównaniu z brakiem pacjentów w grupie leczonej medycznie, miała poziom hemoglobiny glikowanej 6,0% lub mniej bez stosowania leków przeciwcukrzycowych. Pacjenci w obu grupach chirurgicznych mieli istotny bezwzględny spadek o 2,5 punktu procentowego w poziomach hemoglobiny glikowanej, co było utrzymywane przez 3 lata, w porównaniu z redukcją o 0,6 punktu procentowego w grupie leczenia medycznego. Wyniki operacji są szczególnie uderzające w tej populacji ze stosunkowo długą niekontrolowaną chorobą. Pacjenci operowani mieli lepszą kontrolę glikemii przez 3 lata, jednocześnie zmniejszając zależność od doustnych leków przeciwcukrzycowych i insuliny
[patrz też: gabinet medycyny estetycznej kraków, darmowe leki dla 75 latków, badania do pracy radom ]

Powiązane tematy z artykułem: badania do pracy radom darmowe leki dla 75 latków gabinet medycyny estetycznej kraków