Posted by on 2 września 2019

Ponad 90% pacjentów chirurgicznych kontrolowało glikemię bez użycia insuliny. Utrata masy ciała i krótszy czas trwania cukrzycy były głównymi czynnikami predykcyjnymi stężenia hemoglobiny glikowanej 6,0% lub mniej po operacji. Analiza drugorzędowych punktów końcowych, w tym BMI, masy ciała, obwodu talii oraz poziomów triglicerydów i cholesterolu HDL, również wykazała korzystne wyniki po 3 latach w grupach chirurgicznych, w porównaniu z grupą otrzymującą tylko intensywną terapię medyczną. Pacjenci w obu grupach chirurgicznych wykazywali znaczące zmniejszenie stosowania leków obniżających ciśnienie i obniżających poziom lipidów, mimo że nie było znaczących zmian w porównaniu z wyjściowymi pomiarami ciśnienia krwi lub cholesterolu LDL wśród trzech badanych grup. Niektóre negatywne efekty leczenia chirurgicznego obserwowano w tym badaniu, ale były skromne pod względem nasilenia i stosunkowo rzadkie po pierwszym roku.
Chociaż badania obserwacyjne wykazały imponującą poprawę w kontroli glikemii po operacji bariatrycznej, przy wskaźniku poprawy w cukrzycy w zakresie od 55 do 95%, 1-5 bezpośrednich porównań z intensywną terapią medyczną zostało ograniczonych. 6-10 Szwedzcy badani otyłość (SOS) W badaniu nie randomizowanym, prospektywnym badaniu porównującym operację bariatryczną z konwencjonalnym leczeniem medycznym wykazano wyższy odsetek remisji cukrzycy po operacji niż po konwencjonalnym leczeniu medycznym po 2, 10 i 20 latach. Badanie SOS wykazało również znaczne zmniejszenie powikłań długoterminowych, w tym częstości zgonów z jakiejkolwiek przyczyny i poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, z leczeniem chirurgicznym.14-16
Pięć krótkoterminowych, randomizowanych, kontrolowanych badań porównało operację bariatryczną z leczeniem w odniesieniu do cukrzycy typu 2, z do 2 lat obserwacji. 6-10 Początkowy raport STAMPEDE wykazał, że po roku pacjenci mieli lepszą kontrolę glikemii (zdefiniowany jako poziom hemoglobiny glikowanej 6,0% lub mniej, z zastosowaniem lub bez użycia leków) po obejściu żołądka (42% pacjentów) lub rękawowej resekcji żołądka (37%) niż po intensywnej terapii medycznej (12%) (P <0,001 dla obu porównań) .7 Wszystkie pięć prób wykazało, że standardowe procedury bariatryczne, w porównaniu z samym leczeniem, wiązały się z kilkoma głównymi powikłaniami i skutkowały lepszą kontrolą glikemiczną, zmniejszeniem masy ciała i zmniejszeniem czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Nasze wyniki wskazują na ciągłą kontrolę glikemii i trwałe obniżenie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego po 3 latach od operacji. Wskaźniki remisji cukrzycy po operacji w naszym badaniu są podobne jak w przypadku Ikramuddina i wsp. 9, ale są niższe niż te podane przez Mingrone i wsp. [8]. Takie rozbieżności można tłumaczyć większą nasileniem i dłuższym czasem trwania cukrzycy w naszej populacji, a także bardziej rygorystyczną definicję remisji.
Badania obserwacyjne sugerują, że chirurgia bariatryczna może zmniejszać przewlekłą niewydolność nerek związaną z cukrzycą.4,17 Cukrzyca i otyłość są niezależnymi czynnikami ryzyka rozwoju albuminurii, co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i schyłkową choroba nerek.18 Zauważyliśmy poprawę albuminurii w grupach chirurgicznych pomimo zmniejszenia stosowania blokerów układu renina-angiotensyna, co sugeruje, że operacja bariatryczna może odgrywać rolę w zapobieganiu dalszemu uszkodzeniu miąższu nerki.
[patrz też: anestezjolog zarobki, shaker allegro, zapodaj allegro ]

 1. Mercury Reborn
  11 stycznia 2019

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

 2. Mindless Bobcat
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Lekarze Warszawa[…]

 3. Psycho Thinker
  15 stycznia 2019

  na nadciśnienie, wystarczy suplementacja

 4. Daria
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu moczenie nocne leczenie[…]

 5. Gabriela
  19 stycznia 2019

  Tętniak mózgu może przytrafić się w każdej rodzinie

 6. Konrad
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu tabletki do ssania na gardło[…]

 7. Onion King
  23 stycznia 2019

  Nie ma czegoś takiego, jak „medycyna alternatywna”

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog zarobki shaker allegro zapodaj allegro

Posted by on 2 września 2019

Ponad 90% pacjentów chirurgicznych kontrolowało glikemię bez użycia insuliny. Utrata masy ciała i krótszy czas trwania cukrzycy były głównymi czynnikami predykcyjnymi stężenia hemoglobiny glikowanej 6,0% lub mniej po operacji. Analiza drugorzędowych punktów końcowych, w tym BMI, masy ciała, obwodu talii oraz poziomów triglicerydów i cholesterolu HDL, również wykazała korzystne wyniki po 3 latach w grupach chirurgicznych, w porównaniu z grupą otrzymującą tylko intensywną terapię medyczną. Pacjenci w obu grupach chirurgicznych wykazywali znaczące zmniejszenie stosowania leków obniżających ciśnienie i obniżających poziom lipidów, mimo że nie było znaczących zmian w porównaniu z wyjściowymi pomiarami ciśnienia krwi lub cholesterolu LDL wśród trzech badanych grup. Niektóre negatywne efekty leczenia chirurgicznego obserwowano w tym badaniu, ale były skromne pod względem nasilenia i stosunkowo rzadkie po pierwszym roku.
Chociaż badania obserwacyjne wykazały imponującą poprawę w kontroli glikemii po operacji bariatrycznej, przy wskaźniku poprawy w cukrzycy w zakresie od 55 do 95%, 1-5 bezpośrednich porównań z intensywną terapią medyczną zostało ograniczonych. 6-10 Szwedzcy badani otyłość (SOS) W badaniu nie randomizowanym, prospektywnym badaniu porównującym operację bariatryczną z konwencjonalnym leczeniem medycznym wykazano wyższy odsetek remisji cukrzycy po operacji niż po konwencjonalnym leczeniu medycznym po 2, 10 i 20 latach. Badanie SOS wykazało również znaczne zmniejszenie powikłań długoterminowych, w tym częstości zgonów z jakiejkolwiek przyczyny i poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, z leczeniem chirurgicznym.14-16
Pięć krótkoterminowych, randomizowanych, kontrolowanych badań porównało operację bariatryczną z leczeniem w odniesieniu do cukrzycy typu 2, z do 2 lat obserwacji. 6-10 Początkowy raport STAMPEDE wykazał, że po roku pacjenci mieli lepszą kontrolę glikemii (zdefiniowany jako poziom hemoglobiny glikowanej 6,0% lub mniej, z zastosowaniem lub bez użycia leków) po obejściu żołądka (42% pacjentów) lub rękawowej resekcji żołądka (37%) niż po intensywnej terapii medycznej (12%) (P <0,001 dla obu porównań) .7 Wszystkie pięć prób wykazało, że standardowe procedury bariatryczne, w porównaniu z samym leczeniem, wiązały się z kilkoma głównymi powikłaniami i skutkowały lepszą kontrolą glikemiczną, zmniejszeniem masy ciała i zmniejszeniem czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Nasze wyniki wskazują na ciągłą kontrolę glikemii i trwałe obniżenie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego po 3 latach od operacji. Wskaźniki remisji cukrzycy po operacji w naszym badaniu są podobne jak w przypadku Ikramuddina i wsp. 9, ale są niższe niż te podane przez Mingrone i wsp. [8]. Takie rozbieżności można tłumaczyć większą nasileniem i dłuższym czasem trwania cukrzycy w naszej populacji, a także bardziej rygorystyczną definicję remisji.
Badania obserwacyjne sugerują, że chirurgia bariatryczna może zmniejszać przewlekłą niewydolność nerek związaną z cukrzycą.4,17 Cukrzyca i otyłość są niezależnymi czynnikami ryzyka rozwoju albuminurii, co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i schyłkową choroba nerek.18 Zauważyliśmy poprawę albuminurii w grupach chirurgicznych pomimo zmniejszenia stosowania blokerów układu renina-angiotensyna, co sugeruje, że operacja bariatryczna może odgrywać rolę w zapobieganiu dalszemu uszkodzeniu miąższu nerki.
[patrz też: anestezjolog zarobki, shaker allegro, zapodaj allegro ]

 1. Mercury Reborn
  11 stycznia 2019

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

 2. Mindless Bobcat
  13 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Lekarze Warszawa[…]

 3. Psycho Thinker
  15 stycznia 2019

  na nadciśnienie, wystarczy suplementacja

 4. Daria
  17 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu moczenie nocne leczenie[…]

 5. Gabriela
  19 stycznia 2019

  Tętniak mózgu może przytrafić się w każdej rodzinie

 6. Konrad
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu tabletki do ssania na gardło[…]

 7. Onion King
  23 stycznia 2019

  Nie ma czegoś takiego, jak „medycyna alternatywna”

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog zarobki shaker allegro zapodaj allegro