Posted by on 15 grudnia 2018

KONFLIKT OCZEKIWAŃ. W ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci coraz bardziej wzrasta zakres oczekiwań kierowanych pod adresem nauczycieli. Ponieważ role i oczekiwania są ściśle ze sobą związane, im więcej rzeczy oczekuje się od nauczyciela, tym więcej ról musi on odgrywać. W tych warunkach nie da się uniknąć konfliktów między rolami a oczekiwanymi osiągnięciami. Na przykład, często występuje sprzeczność pomiędzy tym, czego ludzie oczekują od nauczyciela, a tym, czego nauczyciele oczekują od siebie samych. Kierownictwo może oczekiwać od nauczycieli ścisłego przestrzegania przewidzianego programu, bez żadnych odchyleń a jednocześnie wprowadzania pewnych zmian dla przystosowania do uczniów, którzy mają jakieś trudności. Albo oczekuje się od nauczyciela utrzymania wysokiego poziomu naukowego przy automatycznym promowaniu wszystkich uczniów. Rodzice mogą oczekiwać od nauczyciela energicznego utrzymywania dyscypliny a zarazem chcą, aby był osob kochającą dzieci i nawzajem przez niekochaną. Niektórzy chcą w nauczycielu widzieć wzór wszelkich cnót, osobę, która nigdy nie Waci panowania nad sobą i nie podnosi głosu, a jednocześnie jest bardzo ludzka. Niestety, nauczyciel me może osiągnąć sukcesu we wszystkich tych rolach jednocześnie. Nie może być surowym sędzią, a zarazem kimś, kogo dzieci lubią jak przyjaciela. Być może, jedną z przyczyn jego skłonności do odgrywania sprzecznych ról jest to, że próbuje wykonać zbyt wiele sprzecznych rzeczy, których się od niego oczekuje. [przypisy: lista oczekujących na sanatorium, usuwanie przebarwień kraków, anestezjolog zarobki ]

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog zarobki lista oczekujących na sanatorium usuwanie przebarwień kraków

Posted by on 15 grudnia 2018

KONFLIKT OCZEKIWAŃ. W ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci coraz bardziej wzrasta zakres oczekiwań kierowanych pod adresem nauczycieli. Ponieważ role i oczekiwania są ściśle ze sobą związane, im więcej rzeczy oczekuje się od nauczyciela, tym więcej ról musi on odgrywać. W tych warunkach nie da się uniknąć konfliktów między rolami a oczekiwanymi osiągnięciami. Na przykład, często występuje sprzeczność pomiędzy tym, czego ludzie oczekują od nauczyciela, a tym, czego nauczyciele oczekują od siebie samych. Kierownictwo może oczekiwać od nauczycieli ścisłego przestrzegania przewidzianego programu, bez żadnych odchyleń a jednocześnie wprowadzania pewnych zmian dla przystosowania do uczniów, którzy mają jakieś trudności. Albo oczekuje się od nauczyciela utrzymania wysokiego poziomu naukowego przy automatycznym promowaniu wszystkich uczniów. Rodzice mogą oczekiwać od nauczyciela energicznego utrzymywania dyscypliny a zarazem chcą, aby był osob kochającą dzieci i nawzajem przez niekochaną. Niektórzy chcą w nauczycielu widzieć wzór wszelkich cnót, osobę, która nigdy nie Waci panowania nad sobą i nie podnosi głosu, a jednocześnie jest bardzo ludzka. Niestety, nauczyciel me może osiągnąć sukcesu we wszystkich tych rolach jednocześnie. Nie może być surowym sędzią, a zarazem kimś, kogo dzieci lubią jak przyjaciela. Być może, jedną z przyczyn jego skłonności do odgrywania sprzecznych ról jest to, że próbuje wykonać zbyt wiele sprzecznych rzeczy, których się od niego oczekuje. [przypisy: lista oczekujących na sanatorium, usuwanie przebarwień kraków, anestezjolog zarobki ]

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog zarobki lista oczekujących na sanatorium usuwanie przebarwień kraków