Posted by on 20 grudnia 2018

NOWOTWORY Wśród spraw postępujących, jak przerost (hypertrophia) i rozrost (hyperplasia) szczególne miejsce zajmuj ą nowotwory, Charakterystycznymi cechami nowotworów są: samodzielny rozrost, nietypowość budowy komórek, brak okresowości wzrostu. Nadmierny rozrost tkanki o charakterze nowotworowym może wystąpić w każdej tkance, stopień zaś rozrostu zależy od różnych przyczyn, przede wszystkim od właściwości samej rosnącej tkanki. Jeżeli bowiem tkanka nowotworowa będzie się znacznie różnić od tkanki macierzystej zarówno budową swoją jak i czynnością, co widzimy w rakach, to wzrost jej będzie znacznie szybszy. Nowotwory te nie dochodzą jednak do dużych rozmiarów, gdyż są bardzo złośliwe i wywołują tak duże zaburzenia w ustroju, że ginie ustrój wcześniej, zanim nowotwory zdążą osiągnąć dużą wielkość. Nowotwory nie bardzo różniące się budową od tkanki macierzystej, należące do nienabłonkowców, np. włókniaki macicy lub tłuszczaki nie wyrządzają tak znacznej szkody w ustroju i dlatego wzrastając długo mogą, osiągać duże rozmiary . Na plan pierwszy we wzroście nowotworów występuje rozplem (proliferatio), który ie różni się w zasadzie od rozplemu, powstającego w zapaleniu lub odroście (regeneratio), dlatego też Virchow uważa, że rozplem zapalny jest stanem poprzedzającym nowotwór. [przypisy: lista oczekujących na sanatorium, zabieg fala uderzeniowa, co to jest choroba ]

Powiązane tematy z artykułem: co to jest choroba lista oczekujących na sanatorium zabieg fala uderzeniowa

Posted by on 20 grudnia 2018

NOWOTWORY Wśród spraw postępujących, jak przerost (hypertrophia) i rozrost (hyperplasia) szczególne miejsce zajmuj ą nowotwory, Charakterystycznymi cechami nowotworów są: samodzielny rozrost, nietypowość budowy komórek, brak okresowości wzrostu. Nadmierny rozrost tkanki o charakterze nowotworowym może wystąpić w każdej tkance, stopień zaś rozrostu zależy od różnych przyczyn, przede wszystkim od właściwości samej rosnącej tkanki. Jeżeli bowiem tkanka nowotworowa będzie się znacznie różnić od tkanki macierzystej zarówno budową swoją jak i czynnością, co widzimy w rakach, to wzrost jej będzie znacznie szybszy. Nowotwory te nie dochodzą jednak do dużych rozmiarów, gdyż są bardzo złośliwe i wywołują tak duże zaburzenia w ustroju, że ginie ustrój wcześniej, zanim nowotwory zdążą osiągnąć dużą wielkość. Nowotwory nie bardzo różniące się budową od tkanki macierzystej, należące do nienabłonkowców, np. włókniaki macicy lub tłuszczaki nie wyrządzają tak znacznej szkody w ustroju i dlatego wzrastając długo mogą, osiągać duże rozmiary . Na plan pierwszy we wzroście nowotworów występuje rozplem (proliferatio), który ie różni się w zasadzie od rozplemu, powstającego w zapaleniu lub odroście (regeneratio), dlatego też Virchow uważa, że rozplem zapalny jest stanem poprzedzającym nowotwór. [przypisy: lista oczekujących na sanatorium, zabieg fala uderzeniowa, co to jest choroba ]

Powiązane tematy z artykułem: co to jest choroba lista oczekujących na sanatorium zabieg fala uderzeniowa