Morfina po urazie bojowym w Iraku i po stresie pourazowym ad 5

Maj. 25, 2018 by

Nieskorygowane i skorygowane wskaźniki szans dla związku między używaniem morfiny a ryzykiem PTSD. Ilości szans i 95% przedziały ufności dla PTSD zgodnie z zastosowaniem morfiny przedstawiono w Tabeli 3. Zastosowanie

Morfina po urazie bojowym w Iraku i po stresie pourazowym czesc 4

Maj. 25, 2018 by

Wartość AP mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Wyniki Charakterystyka pacjentów Tabela 1. Tabela 1. Rozkład charakterystyk klinicznych u rannych pracowników wojskowych według statusu PTSD. Charakterystykę

Morfina po urazie bojowym w Iraku i po stresie pourazowym cd

Maj. 25, 2018 by

Wskaźnik ciężkości urazu, który wywodzi się z wyników Skali Urazów Skróconych dla poszczególnych urazów, zapewnia ocenę ogólnego nasilenia u pacjentów z mnogimi obrażeniami. Zakres ocen dla wskaźnika ciężkości urazu wynosi

Morfina po urazie bojowym w Iraku i po stresie pourazowym ad

Maj. 25, 2018 by

Navy-Marine Corps Combat Trauma Registry Ekspedycyjna baza danych medycznych spotkań (CTR EMED) to kompleksowa prospektywna baza danych klinicznych zaprojektowana w celu zachowania danych klinicznych o ofiarach poniesionych w irackim teatrze