Pomiedzy korzonkami przednimi a tylnymi przebiega do góry czesc rdzeniowa nerwu dodatkowego

Lis. 20, 2018 by

Najlepiej zrobic operacje pomiedzy 8 a 12 miesiacem zycia

Lis. 20, 2018 by

zatruciu tlenkiem wegla lub manganu

Lis. 20, 2018 by

Po zeszyciu skóry szwem śródskórnym nakładamy opatrunek z waty w hiperkorekcji sposobem Schanza. Kręcz kurczowy jest często pochodzenia psychogennego, a rzadziej następstwem zmian organicznych mózgu w obrębie dróg hamujących ciała

Kora, mózgu jest obficie unaczyniona

Lis. 20, 2018 by

Znacznie częściej jednak zapalenie ropne przechodzi z ucha środkowego na tylny dół czaszkowy pośrednio przez błędnik (ropne rozlane zapalenie błędnika) i poprzez zatokę esowatą uległą zakrzepowemu zapaleniu. Przy przejściu przez