Posted by on 19 grudnia 2018

Pierwotny rak wątroby, zwłaszcza wychodzący z komórek wątrobowych, kojarzy się dość często z marskością zanikową wątroby. Takie skojarzenie spostrzegano w 373 przypadkach na 452, więc prawie w 820/0 W zestawionym przez Herxheimera piśmiennictwie. Jedni dopatrują się w marskości wątroby choroby, usposabiającej do raka, inni utrzymują, że, na odwrót marskość wątroby jest w tych przypadkach następstwem raka. Jeszcze inni są zdania, że jest to przypadkowe, chociaż częste, skojarzenie dwóch chorób nie pozostających z sobą w związku przyczynowym. Anatomia patologiczna. Odróżnia się trzy główne postacie pierwotnego raka wątroby, mianowicie: 1) postać rozlaną, czyli naciekową; 2) postać guzowatą; 3) postać guzkowatą. Najczęstsza jest postać guzkowata (carcinoma nodulare), przypominająca postać guzkową wtórnego raka wątroby. Według Eggela stanowi ona 6410 przypadków raka pierwotnego wątroby. Cała wątroba jest usiana w tej postaci bardzo licznymi guzkami, które mogą być wielkości pestki od wiśni lub dochodzić do wielkości mandarynki, przy tym znajdują się nie tylko w głębi wątroby, ale i na jej powierzchni. W postaci guzowatej (carcimoma hepatis massivum) stwierdza się w wątrobie zazwyczaj jeden guz znacznych rozmiarów, usadowiony, według zdania niektórych, przeważnie w prawym płacie wątroby, według innych – w lewym jej płacie. W większości przypadków guz nie dochodzi do powierzchni wątroby, tak iż powierzchnia wątroby jest gładka. Barwa przekroju oraz powierzchni wątroby jest biała lub szarożółtawa. W sąsiedztwie guza stwierdza się czasami mniejsze guzki przerzutowe. Najrzadszą postacią jest rak rozlany, zwany także marskością wątroby rakową ( cirrhosis hepatis carcinomatosa). Według Eggela stanowi on 1210 przypadków pierwotnego raka wątroby. Cała wątroba jest w tej postaci usiana drobnymi guzkami, równomiernie powiększona i twarda. [podobne: medycyna na słowacji, ile trwa przedłużanie rzęs, anestezjolog zarobki ]

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog zarobki ile trwa przedłużanie rzęs medycyna na słowacji

Posted by on 19 grudnia 2018

Pierwotny rak wątroby, zwłaszcza wychodzący z komórek wątrobowych, kojarzy się dość często z marskością zanikową wątroby. Takie skojarzenie spostrzegano w 373 przypadkach na 452, więc prawie w 820/0 W zestawionym przez Herxheimera piśmiennictwie. Jedni dopatrują się w marskości wątroby choroby, usposabiającej do raka, inni utrzymują, że, na odwrót marskość wątroby jest w tych przypadkach następstwem raka. Jeszcze inni są zdania, że jest to przypadkowe, chociaż częste, skojarzenie dwóch chorób nie pozostających z sobą w związku przyczynowym. Anatomia patologiczna. Odróżnia się trzy główne postacie pierwotnego raka wątroby, mianowicie: 1) postać rozlaną, czyli naciekową; 2) postać guzowatą; 3) postać guzkowatą. Najczęstsza jest postać guzkowata (carcinoma nodulare), przypominająca postać guzkową wtórnego raka wątroby. Według Eggela stanowi ona 6410 przypadków raka pierwotnego wątroby. Cała wątroba jest usiana w tej postaci bardzo licznymi guzkami, które mogą być wielkości pestki od wiśni lub dochodzić do wielkości mandarynki, przy tym znajdują się nie tylko w głębi wątroby, ale i na jej powierzchni. W postaci guzowatej (carcimoma hepatis massivum) stwierdza się w wątrobie zazwyczaj jeden guz znacznych rozmiarów, usadowiony, według zdania niektórych, przeważnie w prawym płacie wątroby, według innych – w lewym jej płacie. W większości przypadków guz nie dochodzi do powierzchni wątroby, tak iż powierzchnia wątroby jest gładka. Barwa przekroju oraz powierzchni wątroby jest biała lub szarożółtawa. W sąsiedztwie guza stwierdza się czasami mniejsze guzki przerzutowe. Najrzadszą postacią jest rak rozlany, zwany także marskością wątroby rakową ( cirrhosis hepatis carcinomatosa). Według Eggela stanowi on 1210 przypadków pierwotnego raka wątroby. Cała wątroba jest w tej postaci usiana drobnymi guzkami, równomiernie powiększona i twarda. [podobne: medycyna na słowacji, ile trwa przedłużanie rzęs, anestezjolog zarobki ]

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog zarobki ile trwa przedłużanie rzęs medycyna na słowacji