Posted by on 25 maja 2018

Ostateczna interoperacyjność byłaby jednym EHR dla wszystkich dostawców usług opieki zdrowotnej, ale wadą tego modelu byłaby utrata konkurencji między sprzedawcami – czynnik, który prawdopodobnie przyczynił się do zwiększenia użyteczności i obniżenia kosztów. Co więcej, interoperacyjność pomiędzy różnymi EHRs może faktycznie zwiększyć konkurencję i innowacje, jeśli ułatwia dostawcom usług medycznych zmianę dostawców poprzez zapełnianie nowego systemu danymi starego systemu. Innowacja nie jest jednak uzależniona od samej konkurencji. Zwiększenie środków na badania i rozwój EHR – w przeciwieństwie do wdrażania i oceny – może przynieść ewolucyjne i rewolucyjne ulepszenia w EHR. Kolejnym ważnym krokiem w zakresie wdrażania EHR jest konkretna definicja wymagań – pod względem sensownego użycia, dzielenia się informacjami i zgłaszania środków jakości – aby lekarze mogli otrzymywać zachęty ARRA. Federalny Komitet ds. Technologii w zakresie Technologii Informacyjnych ds. Zdrowia przekazał zalecenia4 Krajowemu Koordynatorowi Technologii Informacyjnych Zdrowia; Centra ds. usług Medicare i Medicaid opublikowały projekt przepisów w dniu 30 grudnia 2009 r., a po wydaniu tej publikacji nastąpi okres na publiczne przed wydaniem ostatecznego zestawu zasad. Przejrzystość w zakresie federalnych zachęt dla lekarzy do przyjmowania EHRs pozwoli na dostosowanie tych zachęt do zachęt oferowanych przez rządy stanowe, organizacje dostawców i płatników komercyjnych. Słabo wyrównane zachęty mogą mieć niezamierzone konsekwencje, takie jak wzrost nierówności zdrowotnych lub zachęty dla specjalistycznych systemów silosów.
Elektroniczna interakcja między szpitalami i lekarzami to tylko początek. Pacjenci oddziałują również elektronicznie na system opieki zdrowotnej, wymieniając informacje z dostawcami za pośrednictwem bezpiecznych portali pacjentów i dokumentacji medycznej pacjenta. Bardziej aktywne transakcje, takie jak zdalne zarządzanie przypadkiem przez pielęgniarki dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, mogą mieć miejsce poprzez telemedycynę. Niektóre możliwości, które zostaną udoskonalone dzięki przyjęciu przez lekarzy EHR, obejmują wykorzystanie technologii telefonii komórkowej do przesyłania wiadomości, możliwość przenoszenia danych z domowych urządzeń monitorujących do telefonów komórkowych i do EHR, a jeszcze dalej rozwijane funkcje oprogramowania, które będą pozwalają EHR zarządzać przesyłanymi strumieniami danych w ramach przepływów pracy klinicznej oraz skutecznym zapewnianiem opieki poza biurem.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Ujawnienia finansowe i inne udostępniane przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Author Affiliations
Z Columbia University Medical Center, Nowy Jork.

Materiał uzupełniający
[więcej w: ekrany bezszwowe, pokrowce antyroztoczowe, olejek rycynowy ]

Powiązane tematy z artykułem: ekrany bezszwowe olejek rycynowy pokrowce antyroztoczowe

Posted by on 25 maja 2018

Ostateczna interoperacyjność byłaby jednym EHR dla wszystkich dostawców usług opieki zdrowotnej, ale wadą tego modelu byłaby utrata konkurencji między sprzedawcami – czynnik, który prawdopodobnie przyczynił się do zwiększenia użyteczności i obniżenia kosztów. Co więcej, interoperacyjność pomiędzy różnymi EHRs może faktycznie zwiększyć konkurencję i innowacje, jeśli ułatwia dostawcom usług medycznych zmianę dostawców poprzez zapełnianie nowego systemu danymi starego systemu. Innowacja nie jest jednak uzależniona od samej konkurencji. Zwiększenie środków na badania i rozwój EHR – w przeciwieństwie do wdrażania i oceny – może przynieść ewolucyjne i rewolucyjne ulepszenia w EHR. Kolejnym ważnym krokiem w zakresie wdrażania EHR jest konkretna definicja wymagań – pod względem sensownego użycia, dzielenia się informacjami i zgłaszania środków jakości – aby lekarze mogli otrzymywać zachęty ARRA. Federalny Komitet ds. Technologii w zakresie Technologii Informacyjnych ds. Zdrowia przekazał zalecenia4 Krajowemu Koordynatorowi Technologii Informacyjnych Zdrowia; Centra ds. usług Medicare i Medicaid opublikowały projekt przepisów w dniu 30 grudnia 2009 r., a po wydaniu tej publikacji nastąpi okres na publiczne przed wydaniem ostatecznego zestawu zasad. Przejrzystość w zakresie federalnych zachęt dla lekarzy do przyjmowania EHRs pozwoli na dostosowanie tych zachęt do zachęt oferowanych przez rządy stanowe, organizacje dostawców i płatników komercyjnych. Słabo wyrównane zachęty mogą mieć niezamierzone konsekwencje, takie jak wzrost nierówności zdrowotnych lub zachęty dla specjalistycznych systemów silosów.
Elektroniczna interakcja między szpitalami i lekarzami to tylko początek. Pacjenci oddziałują również elektronicznie na system opieki zdrowotnej, wymieniając informacje z dostawcami za pośrednictwem bezpiecznych portali pacjentów i dokumentacji medycznej pacjenta. Bardziej aktywne transakcje, takie jak zdalne zarządzanie przypadkiem przez pielęgniarki dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, mogą mieć miejsce poprzez telemedycynę. Niektóre możliwości, które zostaną udoskonalone dzięki przyjęciu przez lekarzy EHR, obejmują wykorzystanie technologii telefonii komórkowej do przesyłania wiadomości, możliwość przenoszenia danych z domowych urządzeń monitorujących do telefonów komórkowych i do EHR, a jeszcze dalej rozwijane funkcje oprogramowania, które będą pozwalają EHR zarządzać przesyłanymi strumieniami danych w ramach przepływów pracy klinicznej oraz skutecznym zapewnianiem opieki poza biurem.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Ujawnienia finansowe i inne udostępniane przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Author Affiliations
Z Columbia University Medical Center, Nowy Jork.

Materiał uzupełniający
[więcej w: ekrany bezszwowe, pokrowce antyroztoczowe, olejek rycynowy ]

Powiązane tematy z artykułem: ekrany bezszwowe olejek rycynowy pokrowce antyroztoczowe