Posted by on 1 listopada 2018

Ostateczna interoperacyjność byłaby jednym EHR dla wszystkich dostawców usług opieki zdrowotnej, ale wadą tego modelu byłaby utrata konkurencji między sprzedawcami – czynnik, który prawdopodobnie przyczynił się do zwiększenia użyteczności i obniżenia kosztów. Co więcej, interoperacyjność pomiędzy różnymi EHRs może faktycznie zwiększyć konkurencję i innowacje, jeśli ułatwia dostawcom usług medycznych zmianę dostawców poprzez zapełnianie nowego systemu danymi starego systemu. Innowacja nie jest jednak uzależniona od samej konkurencji. Zwiększenie środków na badania i rozwój EHR – w przeciwieństwie do wdrażania i oceny – może przynieść ewolucyjne i rewolucyjne ulepszenia w EHR. Kolejnym ważnym krokiem w zakresie wdrażania EHR jest konkretna definicja wymagań – pod względem sensownego użycia, dzielenia się informacjami i zgłaszania środków jakości – aby lekarze mogli otrzymywać zachęty ARRA. Federalny Komitet ds. Technologii w zakresie Technologii Informacyjnych ds. Zdrowia przekazał zalecenia4 Krajowemu Koordynatorowi Technologii Informacyjnych Zdrowia; Centra ds. usług Medicare i Medicaid opublikowały projekt przepisów w dniu 30 grudnia 2009 r., a po wydaniu tej publikacji nastąpi okres na publiczne przed wydaniem ostatecznego zestawu zasad. Przejrzystość w zakresie federalnych zachęt dla lekarzy do przyjmowania EHRs pozwoli na dostosowanie tych zachęt do zachęt oferowanych przez rządy stanowe, organizacje dostawców i płatników komercyjnych. Słabo wyrównane zachęty mogą mieć niezamierzone konsekwencje, takie jak wzrost nierówności zdrowotnych lub zachęty dla specjalistycznych systemów silosów.
Elektroniczna interakcja między szpitalami i lekarzami to tylko początek. Pacjenci oddziałują również elektronicznie na system opieki zdrowotnej, wymieniając informacje z dostawcami za pośrednictwem bezpiecznych portali pacjentów i dokumentacji medycznej pacjenta. Bardziej aktywne transakcje, takie jak zdalne zarządzanie przypadkiem przez pielęgniarki dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, mogą mieć miejsce poprzez telemedycynę. Niektóre możliwości, które zostaną udoskonalone dzięki przyjęciu przez lekarzy EHR, obejmują wykorzystanie technologii telefonii komórkowej do przesyłania wiadomości, możliwość przenoszenia danych z domowych urządzeń monitorujących do telefonów komórkowych i do EHR, a jeszcze dalej rozwijane funkcje oprogramowania, które będą pozwalają EHR zarządzać przesyłanymi strumieniami danych w ramach przepływów pracy klinicznej oraz skutecznym zapewnianiem opieki poza biurem.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Ujawnienia finansowe i inne udostępniane przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Author Affiliations
Z Columbia University Medical Center, Nowy Jork.

Materiał uzupełniający
[więcej w: co to jest choroba, dyżur aptek września, fala uderzeniowa łódź ]

Powiązane tematy z artykułem: co to jest choroba dyżur aptek września fala uderzeniowa łódź

Posted by on 1 listopada 2018

Ostateczna interoperacyjność byłaby jednym EHR dla wszystkich dostawców usług opieki zdrowotnej, ale wadą tego modelu byłaby utrata konkurencji między sprzedawcami – czynnik, który prawdopodobnie przyczynił się do zwiększenia użyteczności i obniżenia kosztów. Co więcej, interoperacyjność pomiędzy różnymi EHRs może faktycznie zwiększyć konkurencję i innowacje, jeśli ułatwia dostawcom usług medycznych zmianę dostawców poprzez zapełnianie nowego systemu danymi starego systemu. Innowacja nie jest jednak uzależniona od samej konkurencji. Zwiększenie środków na badania i rozwój EHR – w przeciwieństwie do wdrażania i oceny – może przynieść ewolucyjne i rewolucyjne ulepszenia w EHR. Kolejnym ważnym krokiem w zakresie wdrażania EHR jest konkretna definicja wymagań – pod względem sensownego użycia, dzielenia się informacjami i zgłaszania środków jakości – aby lekarze mogli otrzymywać zachęty ARRA. Federalny Komitet ds. Technologii w zakresie Technologii Informacyjnych ds. Zdrowia przekazał zalecenia4 Krajowemu Koordynatorowi Technologii Informacyjnych Zdrowia; Centra ds. usług Medicare i Medicaid opublikowały projekt przepisów w dniu 30 grudnia 2009 r., a po wydaniu tej publikacji nastąpi okres na publiczne przed wydaniem ostatecznego zestawu zasad. Przejrzystość w zakresie federalnych zachęt dla lekarzy do przyjmowania EHRs pozwoli na dostosowanie tych zachęt do zachęt oferowanych przez rządy stanowe, organizacje dostawców i płatników komercyjnych. Słabo wyrównane zachęty mogą mieć niezamierzone konsekwencje, takie jak wzrost nierówności zdrowotnych lub zachęty dla specjalistycznych systemów silosów.
Elektroniczna interakcja między szpitalami i lekarzami to tylko początek. Pacjenci oddziałują również elektronicznie na system opieki zdrowotnej, wymieniając informacje z dostawcami za pośrednictwem bezpiecznych portali pacjentów i dokumentacji medycznej pacjenta. Bardziej aktywne transakcje, takie jak zdalne zarządzanie przypadkiem przez pielęgniarki dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, mogą mieć miejsce poprzez telemedycynę. Niektóre możliwości, które zostaną udoskonalone dzięki przyjęciu przez lekarzy EHR, obejmują wykorzystanie technologii telefonii komórkowej do przesyłania wiadomości, możliwość przenoszenia danych z domowych urządzeń monitorujących do telefonów komórkowych i do EHR, a jeszcze dalej rozwijane funkcje oprogramowania, które będą pozwalają EHR zarządzać przesyłanymi strumieniami danych w ramach przepływów pracy klinicznej oraz skutecznym zapewnianiem opieki poza biurem.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Ujawnienia finansowe i inne udostępniane przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Author Affiliations
Z Columbia University Medical Center, Nowy Jork.

Materiał uzupełniający
[więcej w: co to jest choroba, dyżur aptek września, fala uderzeniowa łódź ]

Powiązane tematy z artykułem: co to jest choroba dyżur aptek września fala uderzeniowa łódź