Posted by on 26 grudnia 2018

Ropień mózgu (abccessus cerebri). Mniej więcej w połowie przypadków ogólnej liczby wszystkich ropni mózgowych w okresie pokojowym źródłem zakażenia tkanki mózgowej jest ognisko ropne w ucha środkowym. Usznopochodne ropnie mózgowe znajdowano na materiale sekcyjnym dużych Zakładów Anatomii Patologicznej w stosunku 1 na 1000 do 2 na 1000 ogólnej liczby sekcji. W klinikach i oddziałach otiatrycznych ropnie mózgowe stanowią 1-2% ,usznego materiału trepanacyjnego. W odniesieniu do ogólnej liczby ropotoków usznych oblicza się, że jeden ropień mózgowy usznego pochodzenia przypada na 500 do 1OOO chorych. Ropnie mózgowe według dawniejszych obliczeń były 4 lub 5 razy częściej powikłaniem przewlekłego zapalenia ucha środkowego, aniżeli zapalenia ostrego. Dzisiaj wskutek znacznego obniżenia się liczby powikłań wszelkiego rodzaju po ostrym zapaleniu ucha środkowego, stosunek wyżej podany zmienił się jeszcze bardziej na korzyść zapalenia przewlekłego. Współczesna chemoterapia i bardziej dostępna pomoc specjalistyczna sprawiły, że ropnie mózgowe i inne powikłania wewnątrzczaszkowe widujemy obecnie przeważnie w przypadkach zaostrzeń przewlekłych ropotoków usznych i to przeważnie przebiegających z perlakiem. [patrz też: usuwanie przebarwień kraków, medycyna na słowacji, zabieg fala uderzeniowa ]

Powiązane tematy z artykułem: medycyna na słowacji usuwanie przebarwień kraków zabieg fala uderzeniowa

Posted by on 26 grudnia 2018

Ropień mózgu (abccessus cerebri). Mniej więcej w połowie przypadków ogólnej liczby wszystkich ropni mózgowych w okresie pokojowym źródłem zakażenia tkanki mózgowej jest ognisko ropne w ucha środkowym. Usznopochodne ropnie mózgowe znajdowano na materiale sekcyjnym dużych Zakładów Anatomii Patologicznej w stosunku 1 na 1000 do 2 na 1000 ogólnej liczby sekcji. W klinikach i oddziałach otiatrycznych ropnie mózgowe stanowią 1-2% ,usznego materiału trepanacyjnego. W odniesieniu do ogólnej liczby ropotoków usznych oblicza się, że jeden ropień mózgowy usznego pochodzenia przypada na 500 do 1OOO chorych. Ropnie mózgowe według dawniejszych obliczeń były 4 lub 5 razy częściej powikłaniem przewlekłego zapalenia ucha środkowego, aniżeli zapalenia ostrego. Dzisiaj wskutek znacznego obniżenia się liczby powikłań wszelkiego rodzaju po ostrym zapaleniu ucha środkowego, stosunek wyżej podany zmienił się jeszcze bardziej na korzyść zapalenia przewlekłego. Współczesna chemoterapia i bardziej dostępna pomoc specjalistyczna sprawiły, że ropnie mózgowe i inne powikłania wewnątrzczaszkowe widujemy obecnie przeważnie w przypadkach zaostrzeń przewlekłych ropotoków usznych i to przeważnie przebiegających z perlakiem. [patrz też: usuwanie przebarwień kraków, medycyna na słowacji, zabieg fala uderzeniowa ]

Powiązane tematy z artykułem: medycyna na słowacji usuwanie przebarwień kraków zabieg fala uderzeniowa