Posted by on 14 listopada 2018

Śledziona w przypadkach pierwotnego raka wątroby bywa powiększona znacznie częściej niż w postaci raka wtórnej. Znaczniejszą puchlinę brzuszną oraz rozszerzenie powierzchownych żył w powłokach brzusznych spotyka się rzadko. Puchlina brzuszna miernego stopnia zdarza się mniej więcej w połowie przypadków. Może ją wywołać ucisk rozgałęzień żyły wrotnej przez guz rakowy, ucisk zrakowaciałych węzłów chłonnych we wrotach wątroby lub charłactwo rakowe. Płyn ma charakter wysięku, gdy go wywołuje dołączające się rakowe zapalenie otrzewnej. Żółtaczka zdarza się najczęściej w postaci guzkowatej pierwotnego raka wątroby, najrzadziej w postaci rozlanej, w której komórki wątrobowe ulegają zrakowaceniu. Bywa ona zazwyczaj nieznaczna, a to wskutek tego że utrudnienie odpływu żółci dotyczy przeważnie tylko niektórych dróg żółciowych. Toteż mocz nie zawiera w większości przypadków pierwotnego raka wątroby bilirubiny, natomiast stwierdza się w rum dość często zwiększoną ilość dał urobilinowych, zależnie od upośledzenia sprawności wątroby. Kał w przypadkach pierwotnego raka wątroby bywa często szary, gliniasty, cuchnący i to nie tylko w przypadkach przebiegających z wybitną żółtaczką, wskutek niedrożności dużych przewodów żółciowych. Brak zabarwienia kału zależy od małej zawartości w nim sterkobiliny w związku z niedostatecznym wytwarzaniem i wydzielaniem barwników żółciowych. Ogólna ciepłota ciała w przypadkach pierwotnego raka wątroby bywa przeważnie prawidłowa. Wzniesienia gorączkowe o torze zwalniającym lub przerywanym zdarzają się w przypadkach powikłanych zapaleniem dróg żółciowych, opłucnej, otrzewnej, zakrzepowym zapaleniem żył itd. Gorączka może zależeć także od wsysania się wytworów rozpadu tkanki rakowej. [podobne: fala uderzeniowa łódź, leczenie falą uderzeniową, anestezjolog zarobki ]

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog zarobki fala uderzeniowa łódź leczenie falą uderzeniową

Posted by on 14 listopada 2018

Śledziona w przypadkach pierwotnego raka wątroby bywa powiększona znacznie częściej niż w postaci raka wtórnej. Znaczniejszą puchlinę brzuszną oraz rozszerzenie powierzchownych żył w powłokach brzusznych spotyka się rzadko. Puchlina brzuszna miernego stopnia zdarza się mniej więcej w połowie przypadków. Może ją wywołać ucisk rozgałęzień żyły wrotnej przez guz rakowy, ucisk zrakowaciałych węzłów chłonnych we wrotach wątroby lub charłactwo rakowe. Płyn ma charakter wysięku, gdy go wywołuje dołączające się rakowe zapalenie otrzewnej. Żółtaczka zdarza się najczęściej w postaci guzkowatej pierwotnego raka wątroby, najrzadziej w postaci rozlanej, w której komórki wątrobowe ulegają zrakowaceniu. Bywa ona zazwyczaj nieznaczna, a to wskutek tego że utrudnienie odpływu żółci dotyczy przeważnie tylko niektórych dróg żółciowych. Toteż mocz nie zawiera w większości przypadków pierwotnego raka wątroby bilirubiny, natomiast stwierdza się w rum dość często zwiększoną ilość dał urobilinowych, zależnie od upośledzenia sprawności wątroby. Kał w przypadkach pierwotnego raka wątroby bywa często szary, gliniasty, cuchnący i to nie tylko w przypadkach przebiegających z wybitną żółtaczką, wskutek niedrożności dużych przewodów żółciowych. Brak zabarwienia kału zależy od małej zawartości w nim sterkobiliny w związku z niedostatecznym wytwarzaniem i wydzielaniem barwników żółciowych. Ogólna ciepłota ciała w przypadkach pierwotnego raka wątroby bywa przeważnie prawidłowa. Wzniesienia gorączkowe o torze zwalniającym lub przerywanym zdarzają się w przypadkach powikłanych zapaleniem dróg żółciowych, opłucnej, otrzewnej, zakrzepowym zapaleniem żył itd. Gorączka może zależeć także od wsysania się wytworów rozpadu tkanki rakowej. [podobne: fala uderzeniowa łódź, leczenie falą uderzeniową, anestezjolog zarobki ]

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog zarobki fala uderzeniowa łódź leczenie falą uderzeniową