Posted by on 1 września 2019

Wielkość próbki wymaganej dla kohorty zakażonej HIV wynosiła 180 uczestników, co zapewniło 90% mocy wykrywania różnicy wynoszącej co najmniej 67% w częstości serokonwersji poszczególnych szczepów szczepionkowych między biorcami IIV3 a biorcami placebo. Analizy immunogenności obejmowały porównania geometrycznych średnich mian między grupami badanymi i wzrost mian od początkowej do miesiąca po szczepieniu. Przeprowadziliśmy dwustronny test t-próbki z dwiema próbkami i obliczyliśmy odpowiednie 95% przedziały ufności dla mian, stosując transformację logarytmiczną dla wszystkich wartości. Analizy odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu skorygowano dla wyjściowych mianów HAI i różnic między grupami w wyjściowej charakterystyce. Proporcje uczestników w każdej z grup poddanych serokonwersji i proporcje uczestników, u których występowały reakcje miejscowe lub układowe, porównywano za pomocą testów dokładności chi-kwadrat lub Fischera. Skuteczność szczepionki obliczono za pomocą wzoru (1-IL) / IP, gdzie IL oznacza wskaźnik zapadalności w grupie szczepionej, a IP to wskaźnik zapadalności na przypadek w grupie placebo; Obliczono 95% przedziały ufności i przetestowano różnice między grupami. Oszacowano skuteczność szczepionki pod względem różnic w wieku i statusie matek w odniesieniu do leczenia przeciwretrowirusowego w momencie włączenia do badania, które występowało w kohorcie zakażonej HIV. W odniesieniu do punktów końcowych skuteczności szczepionki dane zostały ocenzurowane po pierwszym epizodzie określonego wyniku klinicznego. Różnice między grupami w czasie do pierwszego epizodu potwierdzonej grypy porównano w analizach przeżycia za pomocą testu log-rank.
Analizy dotyczące zamiaru leczenia obejmowały wyniki leczenia z matek od momentu otrzymania szczepionki lub placebo do 175 dni po urodzeniu i od początkowego wieku niemowlęcia do osiągnięcia 175 dni. Analizy dotyczące protokołu obejmowały wyniki dotyczące matek, które wystąpiły 14 lub więcej dni po otrzymaniu szczepionki lub placebo; analiza protokołów wyników dla niemowląt była ograniczona do tych urodzonych co najmniej 28 dni po szczepieniu ich matki, tych, których wiek ciążowy po urodzeniu wynosił co najmniej 37 tygodni lub tych, którzy mieli masę urodzeniową co najmniej 2500 g. Analiza immunogenności per-protokołem była ograniczona do kobiet, od których pobrano próbkę krwi od 28 do 35 dni po szczepieniu oraz do niemowląt, od których pobrano próbkę krwi w ciągu 7 dni po urodzeniu i które miały wiek ciążowy co najmniej 37 tygodni urodzeniu lub masie urodzeniowej co najmniej 2500 g. Przeprowadzono analizę eksploracyjną za pomocą rozszerzonych okien do pobierania próbek krwi po szczepieniu (28 do 42 dni) i po porodzie (do 14 dni).
Dane z badań zebrano i zarządzano za pomocą Research Data Data Capture (REDCap), wersja 5.9.13.30 Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania Stata, wersja 12.1
[patrz też: fala uderzeniowa łódź, allegro littlest pet shop, lista oczekujących na sanatorium ]

 1. Luiza
  11 stycznia 2019

  Jak masz bule takie jak ja to musze ci wspulczóc tylko

 2. Breadmaker
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: rehabilitacja po urazach kręgosłupa[…]

 3. Speedwell
  15 stycznia 2019

  Prośbę o podanie nazwy ziół

 4. Dark Horse
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: transport medyczny Gdańsk[…]

 5. Tobiasz
  19 stycznia 2019

  Milo sie czytalo

 6. Klaudia
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: implanty zębowe ceny[…]

 7. Jigsaw
  23 stycznia 2019

  Bo lubię owoce… Jeść

Powiązane tematy z artykułem: allegro littlest pet shop fala uderzeniowa łódź lista oczekujących na sanatorium

Posted by on 1 września 2019

Wielkość próbki wymaganej dla kohorty zakażonej HIV wynosiła 180 uczestników, co zapewniło 90% mocy wykrywania różnicy wynoszącej co najmniej 67% w częstości serokonwersji poszczególnych szczepów szczepionkowych między biorcami IIV3 a biorcami placebo. Analizy immunogenności obejmowały porównania geometrycznych średnich mian między grupami badanymi i wzrost mian od początkowej do miesiąca po szczepieniu. Przeprowadziliśmy dwustronny test t-próbki z dwiema próbkami i obliczyliśmy odpowiednie 95% przedziały ufności dla mian, stosując transformację logarytmiczną dla wszystkich wartości. Analizy odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu skorygowano dla wyjściowych mianów HAI i różnic między grupami w wyjściowej charakterystyce. Proporcje uczestników w każdej z grup poddanych serokonwersji i proporcje uczestników, u których występowały reakcje miejscowe lub układowe, porównywano za pomocą testów dokładności chi-kwadrat lub Fischera. Skuteczność szczepionki obliczono za pomocą wzoru (1-IL) / IP, gdzie IL oznacza wskaźnik zapadalności w grupie szczepionej, a IP to wskaźnik zapadalności na przypadek w grupie placebo; Obliczono 95% przedziały ufności i przetestowano różnice między grupami. Oszacowano skuteczność szczepionki pod względem różnic w wieku i statusie matek w odniesieniu do leczenia przeciwretrowirusowego w momencie włączenia do badania, które występowało w kohorcie zakażonej HIV. W odniesieniu do punktów końcowych skuteczności szczepionki dane zostały ocenzurowane po pierwszym epizodzie określonego wyniku klinicznego. Różnice między grupami w czasie do pierwszego epizodu potwierdzonej grypy porównano w analizach przeżycia za pomocą testu log-rank.
Analizy dotyczące zamiaru leczenia obejmowały wyniki leczenia z matek od momentu otrzymania szczepionki lub placebo do 175 dni po urodzeniu i od początkowego wieku niemowlęcia do osiągnięcia 175 dni. Analizy dotyczące protokołu obejmowały wyniki dotyczące matek, które wystąpiły 14 lub więcej dni po otrzymaniu szczepionki lub placebo; analiza protokołów wyników dla niemowląt była ograniczona do tych urodzonych co najmniej 28 dni po szczepieniu ich matki, tych, których wiek ciążowy po urodzeniu wynosił co najmniej 37 tygodni lub tych, którzy mieli masę urodzeniową co najmniej 2500 g. Analiza immunogenności per-protokołem była ograniczona do kobiet, od których pobrano próbkę krwi od 28 do 35 dni po szczepieniu oraz do niemowląt, od których pobrano próbkę krwi w ciągu 7 dni po urodzeniu i które miały wiek ciążowy co najmniej 37 tygodni urodzeniu lub masie urodzeniowej co najmniej 2500 g. Przeprowadzono analizę eksploracyjną za pomocą rozszerzonych okien do pobierania próbek krwi po szczepieniu (28 do 42 dni) i po porodzie (do 14 dni).
Dane z badań zebrano i zarządzano za pomocą Research Data Data Capture (REDCap), wersja 5.9.13.30 Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania Stata, wersja 12.1
[patrz też: fala uderzeniowa łódź, allegro littlest pet shop, lista oczekujących na sanatorium ]

 1. Luiza
  11 stycznia 2019

  Jak masz bule takie jak ja to musze ci wspulczóc tylko

 2. Breadmaker
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: rehabilitacja po urazach kręgosłupa[…]

 3. Speedwell
  15 stycznia 2019

  Prośbę o podanie nazwy ziół

 4. Dark Horse
  17 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: transport medyczny Gdańsk[…]

 5. Tobiasz
  19 stycznia 2019

  Milo sie czytalo

 6. Klaudia
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: implanty zębowe ceny[…]

 7. Jigsaw
  23 stycznia 2019

  Bo lubię owoce… Jeść

Powiązane tematy z artykułem: allegro littlest pet shop fala uderzeniowa łódź lista oczekujących na sanatorium