Aktywna diagnoza neuroleptospirozy za pomocą sekwencjonowania nowej generacji AD 4

Lut. 11, 2019 by

Limfocyty T wizualizowano za pomocą immunolabelingu z przeciwciałem anty-CD3 (Panel F). Różne plamy wykazały również brak prątków (panel G, kwasoodporny), grzyby (panel H, srebro metamino gomori) i leptospira lub inne

Chirurgia Bariatryczna kontra Intensywna Terapia Medyczna dla Cukrzycy – 3 lata AD 3

Lut. 9, 2019 by

Zmienne o rozkładzie nienormalnym są zgłaszane jako mediana i zakresy kwartylowe. Zmienne kategorialne podsumowuje się za pomocą częstotliwości. Użyliśmy testu chi-kwadrat do oceny pierwotnego punktu końcowego poziomu hemoglobiny glikowanej 6,0%

Przeżycie z terapią resynchronizującą serca w łagodnym niewydolności serca AD 5

Lut. 8, 2019 by

Wstawki pokazują te same dane na powiększonej osi y. Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące zgonu z dowolnej przyczyny w okresie od rejestracji do 7-letniego okresu obserwacji w dwóch grupach leczenia przedstawiono na

Szczepienia przeciw grypie u kobiet w ciąży i ochrona ich niemowląt AD 2

Lut. 7, 2019 by

U tych dzieci istnieje wysokie ryzyko hospitalizacji związanej z grypą, a ich odpowiedź immunologiczna na szczepienie IIV jest zła.24-26 Przeprowadziliśmy dwa badania, z których jeden obejmował kobiety ciężarne bez zakażenia

Szczepienia przeciw grypie u kobiet w ciąży i ochrona ich niemowląt AD 4

Lut. 6, 2019 by

Wielkość próbki wymaganej dla kohorty zakażonej HIV wynosiła 180 uczestników, co zapewniło 90% mocy wykrywania różnicy wynoszącej co najmniej 67% w częstości serokonwersji poszczególnych szczepów szczepionkowych między biorcami IIV3 a

Leczenie za pomocą przeciwciał monoklonalnych przeciw toksynom Clostridium difficile

Lut. 5, 2019 by

Potrzebne są nowe terapie, aby poradzić sobie z rosnącą zapadalnością, ciężkością i wysokim odsetkiem nawrotów zakażenia Clostridium difficile. Metody Przeprowadziliśmy randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie dwóch neutralizujących, w pełni

Reforma systemu opieki zdrowotnej i potrzeba przeprowadzenia badań porównawczo-efektywnych ad

Lut. 4, 2019 by

Takich informacji z CER należy użyć, aby przedstawić argumenty przeciwko ograniczeniu stosowania defibrylatorów do implantacji w tej grupie pacjentów. Jako potencjalnie krytyczny, ponieważ CER może być narzędziem do inteligentnego ograniczania

Leczenie za pomocą przeciwciał monoklonalnych przeciw toksynom Clostridium difficile ad 5

Lut. 4, 2019 by

Nawrót zakażenia Clostridium difficile (CDI), według podgrupy. W podgrupach pacjentów, którzy zostali wcześniej określeni w planie analizy statystycznej, leczenie CDA1-CDB1 było skuteczne z jednoczesnym leczeniem wankomycyną lub metronidazolem, u pacjentów

Negocjacje zbliżające się – pojednanie głównych różnic pomiędzy środkami reform w Izbie i Senacie cd

Lut. 3, 2019 by

Obecnie Medicare obsługuje około 100 000 pozycji GME przy średnim rocznym koszcie 100 000 USD na stanowisko. W 1997 r. Kongres nałożył limit na liczbę zaawansowanych stanowisk szkoleniowych, które Medicare

Morfina po urazie bojowym w Iraku i po stresie pourazowym cd

Lut. 1, 2019 by

Wskaźnik ciężkości urazu, który wywodzi się z wyników Skali Urazów Skróconych dla poszczególnych urazów, zapewnia ocenę ogólnego nasilenia u pacjentów z mnogimi obrażeniami. Zakres ocen dla wskaźnika ciężkości urazu wynosi