U dzieci malych paracenteza jest zabiegiem wystarczajacym

Gru. 27, 2018 by

U dzieci małych paracenteza jest zabiegiem wystarczającym. U dzieci starszych antrotornia lub operacja doszczętna z odsłonięciem opony twardej obu dołów czaszkowych zazwyczaj wystarcza. Objawy nadciśnienia wewnątrzczaszkowego zwłaszcza w postaci późnej

Mechanizm powstawania ropni mózgowych

Gru. 26, 2018 by

Mamy do czynienia z twardymi, nie ulegajacymi serowaceniu wezlami

Gru. 24, 2018 by

NOWOTWORY

Gru. 20, 2018 by

NOWOTWORY Wśród spraw postępujących, jak przerost (hypertrophia) i rozrost (hyperplasia) szczególne miejsce zajmuj ą nowotwory, Charakterystycznymi cechami nowotworów są: samodzielny rozrost, nietypowość budowy komórek, brak okresowości wzrostu. Nadmierny rozrost tkanki