Aktywna diagnoza neuroleptospirozy za pomocą sekwencjonowania nowej generacji AD 3

Maj. 15, 2019 by

Procent nukleotydów deoksyadenozyny w krwinkach czerwonych, miara kontroli niedoboru deaminazy adenozyny, wynosiła 5,9% (docelowy zakres, <10%). Stężenie elektrolitów, kreatyniny, enzymów wątrobowych i IgG w surowicy mieściło się w normalnych granicach.

Aktywna diagnoza neuroleptospirozy za pomocą sekwencjonowania nowej generacji AD 8

Maj. 14, 2019 by

Ostry stan choroby charakteryzuje się gorączką, mięśniobólami, bólem głowy i zapaleniem spojówek. Przewlekły stan choroby może obejmować zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu lub oba (głównie u mężczyzn), 26 zapalenie nerek,

Przeżycie z terapią resynchronizującą serca w łagodnym niewydolności serca

Maj. 12, 2019 by

W badaniu Multicenter Automatic Implantation z resynchronizacją serca (MADIT-CRT) wykazano, że wczesna interwencja z resynchronizującą terapią kardiologiczną z defibrylatorem (CRT-D) u pacjentów z elektrokardiograficznym schematem pokazującym lewy blok odnogi pęczka

Śmiertelna dysplazja szkieletowa u myszy i ludzi z brakiem golginy GMAP-210 ad 8

Maj. 10, 2019 by

Wcześniej wykazano, że Lectin GS-II wiąże glikany, które są syntetyzowane w przedziałach środkowej i trans-Golgiego10. Dlatego nasz wynik jest zgodny z upośledzoną funkcją Golgiego w chondrocytach, które nie mają GMAP-210.

Leczenie za pomocą przeciwciał monoklonalnych przeciw toksynom Clostridium difficile

Maj. 9, 2019 by

Potrzebne są nowe terapie, aby poradzić sobie z rosnącą zapadalnością, ciężkością i wysokim odsetkiem nawrotów zakażenia Clostridium difficile. Metody Przeprowadziliśmy randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie dwóch neutralizujących, w pełni

Negocjacje zbliżające się – pojednanie głównych różnic pomiędzy środkami reform w Izbie i Senacie ad

Maj. 7, 2019 by

Subwencje Domu są bardziej hojne niż w Senacie, ale oba przekraczają 400 miliardów dolarów w ciągu 10 lat. Większość subsydiów przepływałaby przez giełdy ubezpieczeniowe do uprawnionych osób o dochodach do

Lowastatyna w Adrenoleukodystrofii sprzężonej z X.

Maj. 5, 2019 by

Jak doniesiono wcześniej w Journal, lowastatyna obniża poziom bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w osoczu u pacjentów z adrenolekodrofilią sprzężoną z chromosomem X (X-ALD) .1 Dalsze badania nie dały tego po

Doxycycline for Mansonella perstans Infection

Maj. 5, 2019 by

Artykuł Coulibaly et al. (Wydanie z 8 października) i odpowiedni artykuł wstępny Hoerauf2 wskazują na rolę wolbachii jako endosymbiontu w mansonelli i donoszą o doksycyklinie jako o skutecznej terapii filariozy.

Morfina po urazie bojowym w Iraku i po stresie pourazowym ad

Maj. 4, 2019 by

Navy-Marine Corps Combat Trauma Registry Ekspedycyjna baza danych medycznych spotkań (CTR EMED) to kompleksowa prospektywna baza danych klinicznych zaprojektowana w celu zachowania danych klinicznych o ofiarach poniesionych w irackim teatrze

Morfina po urazie bojowym w Iraku i po stresie pourazowym czesc 4

Maj. 3, 2019 by

Wartość AP mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Wyniki Charakterystyka pacjentów Tabela 1. Tabela 1. Rozkład charakterystyk klinicznych u rannych pracowników wojskowych według statusu PTSD. Charakterystykę