Ropien mózgu

Wrz. 18, 2019 by

Ropień mózgu (abccessus cerebri). Mniej więcej w połowie przypadków ogólnej liczby wszystkich ropni mózgowych w okresie pokojowym źródłem zakażenia tkanki mózgowej jest ognisko ropne w ucha środkowym. Usznopochodne ropnie mózgowe

obraz makroskopowy zapalenia opony twardej

Wrz. 18, 2019 by

Zakazenie substancji mózgowej podkorowej w tylnym dole czaszkowym

Wrz. 18, 2019 by

Wiele czynników, jak złośliwość zakażenia, zdolność obronna tkanek oddzielających przestrzenie ucha środkowego od tkanki mózgowej, czas trwania procesu zapalnego tak na zewnątrz jak po drugiej stronie opony twardej, składa się

GRUZLICA WEZLÓW LIMFATYCZNYCH SZYJNYCH

Wrz. 16, 2019 by

GRUŹLICA WĘZŁÓW LIMFATYCZNYCH SZYJNYCH Wrota zakażenia można ustalić w rzadkich jedynie przypadkach. Na 105 obserwowanych przypadków gruźlicy węzłów chłonnych szyjnych Most stwierdził w 22,8% przypadków zajęcie albo tylko samych węzłów,

skóra pokrywajaca ognisko jest juz scienczala w chwili rozpoczecia leczenia

Wrz. 15, 2019 by

CZYRAK KARKU

Wrz. 14, 2019 by

Zapalenie hipoergiczne cechuja w zasadzie te same odczyny co homoergiczne

Wrz. 13, 2019 by

Zapalenie hipoergiczne cechują w zasadzie te same odczyny co homoergiczne tylko są one słabsze. Obrona ustroju w tym zapaleniu jest sprawniejsza i bodziec zapalny jest słabszy. By uzyskać z zapalenia

POSTACIE ZAPALENIA

Wrz. 13, 2019 by

POSTACIE ZAPALENIA Podstawowym typem zapalenia Jest zapalenie wysiękowe, które w zależności od charakteru wysięku dzieli się na zapalenie surowicze, ropne i włóknikowe. Wysięki różnego rodzaju nie tylko są sprawdzianem dla

Takie zapalenie wlóknikowe nazywamy blonicowatym

Wrz. 12, 2019 by

Takie zapalenie włóknikowe nazywamy błonicowatym. W każdym wysięku może być domieszka krwi. Jeżeli w wysięku, jest znaczna domieszka krwinek czerwonych, które przechodzą do niego przez uszkodzone naczynia, to zapalenie wysiękowe

Pierwotny rak watroby

Wrz. 11, 2019 by

Pierwotny rak wątroby, zwłaszcza wychodzący z komórek wątrobowych, kojarzy się dość często z marskością zanikową wątroby. Takie skojarzenie spostrzegano w 373 przypadkach na 452, więc prawie w 820/0 W zestawionym