Przeżycie z terapią resynchronizującą serca w łagodnym niewydolności serca AD 7

Lut. 7, 2019 by

Nie zaobserwowano jednak korzystnego wpływu na odległe wyniki u pacjentów bez bloku lewej odnogi pęczka Hisa. Terapia resynchronizująca serca (CRT) z defibrylatorem lub bez niego jest związana z odwracaniem remodelowania

Śmiertelna dysplazja szkieletowa u myszy i ludzi z brakiem golginy GMAP-210 ad 9

Lut. 6, 2019 by

Niektóre mutacje znaleziono u więcej niż jednego pacjenta. Achondrogeneza typu 1A, noworodkowa letalna dysplazja szkieletowa z autosomalnym recesywnym wzorcem dziedziczenia obserwowanym u naszych pacjentów (Figura 5A) ma cechy podobne do

Śmiertelna dysplazja szkieletowa u myszy i ludzi z brakiem golginy GMAP-210 ad 8

Lut. 6, 2019 by

Wcześniej wykazano, że Lectin GS-II wiąże glikany, które są syntetyzowane w przedziałach środkowej i trans-Golgiego10. Dlatego nasz wynik jest zgodny z upośledzoną funkcją Golgiego w chondrocytach, które nie mają GMAP-210.

Śmiertelna dysplazja szkieletowa u myszy i ludzi z brakiem golginy GMAP-210 ad 10

Lut. 5, 2019 by

Chondrocyty wytwarzają kilka wysoce zmodyfikowanych proteoglikanów, z których najczęstszym jest agrekan, bardzo duży proteoglikan (mierzący 500 nm i mający masę 3 megadaltonów), który zawiera setki łańcuchów bocznych glikozoaminoglikanów. 32 Badania

Leczenie za pomocą przeciwciał monoklonalnych przeciw toksynom Clostridium difficile ad 6

Lut. 4, 2019 by

W przypadku pacjentów z grupy placebo, których przeciwciała antytoksyny w surowicy reprezentowali odpowiedź endogenną w czasie, większość pacjentów, u których wystąpiło nawrót zakażenia, wykazało niskie lub brak wykrywalnych poziomów przeciwciał

Centra medyczne dla pacjentów w Ontario

Lut. 3, 2019 by

Podczas gdy Stany Zjednoczone debatują nad reformą systemu opieki zdrowotnej, coraz częściej zwraca się uwagę na domy opieki medycznej skoncentrowane na pacjentach . Wielu ekspertów uważa, że domy opieki medycznej

Wdrażanie i korzystanie z usług zdrowia psychicznego wśród żon amerykańskiej armii ad

Lut. 1, 2019 by

Badania dotyczące wpływu rozmieszczenia na małżonków wykazały wzrost wskaźników niezadowolenia małżeńskiego, bezrobocia, rozwodów i pogorszenia się zdrowia emocjonalnego.4,7,12 Jednak poprzednie badania często ograniczały się do krótkich okresów wdrażania (tj. .6

Sprawa 33-2009: Kobieta z gorączką po cesarskim cięciu

Lut. 1, 2019 by

W teczce przypadku, de Moya i koledzy (wydanie z 22 października) opisują pacjenta, który otrzymał cefazolinę po zaciśnięciu pępowiny, a dyskutant stwierdza, że pacjent otrzymał odpowiednie profilaktyczne pokrycie antybiotykiem. Historycznie,

Więcej na temat Superheroes dla niepalących

Lut. 1, 2019 by

Dziennik był ostatnio chwalony przez Columbia Journalism Review za swoją rolę w przekonaniu Marvel Comics Group do usunięcia papierosów z kart handlowych (5 maja 1994, wydanie) .2 Chociaż Marvel może

Podział kosztów w ubezpieczeniu zdrowotnym

Lut. 1, 2019 by

W ponownej analizie podziału kosztów w ubezpieczeniach zdrowotnych (problem z 27 kwietnia), Rasell oferuje selektywne czytanie literatury na temat ekonomiki opieki zdrowotnej i podkreśla szkodliwe skutki podziału kosztów. W rzeczywistości