U dzieci malych paracenteza jest zabiegiem wystarczajacym

Wrz. 19, 2019 by

U dzieci małych paracenteza jest zabiegiem wystarczającym. U dzieci starszych antrotornia lub operacja doszczętna z odsłonięciem opony twardej obu dołów czaszkowych zazwyczaj wystarcza. Objawy nadciśnienia wewnątrzczaszkowego zwłaszcza w postaci późnej

Mechanizm powstawania ropni mózgowych

Wrz. 18, 2019 by

Mamy do czynienia z twardymi, nie ulegajacymi serowaceniu wezlami

Wrz. 16, 2019 by

NOWOTWORY

Wrz. 12, 2019 by

NOWOTWORY Wśród spraw postępujących, jak przerost (hypertrophia) i rozrost (hyperplasia) szczególne miejsce zajmuj ą nowotwory, Charakterystycznymi cechami nowotworów są: samodzielny rozrost, nietypowość budowy komórek, brak okresowości wzrostu. Nadmierny rozrost tkanki

Klasa usadowila sie do ogladania filmu

Wrz. 8, 2019 by

Klasa usadowiła się do oglądania filmu. Na ekranie ukazało się przewrócone do góry nogami słowo K,oruec. P. Frank zacisnęła zęby, aby wstrzymać się od wypowiedzenia swych uczuć i zatrzymała maszynę;

W tej wrogiej atmosferze zaden nauczyciel nie moze wspólpracowac harmonijnie z dyrekcja z obawy, aby koledzy nie uwazali go za pochlebce i karierowicza

Wrz. 6, 2019 by

W tej wrogiej atmosferze żaden nauczyciel nie może współpracować harmonijnie z dyrekcją z obawy, aby koledzy nie uważali go za pochlebcę i karierowicza. Jeden czynnik występuje z całą wyrazistością. Układ

Aktywność doustna GS-5806 w badaniu dróg oddechowych z wirusem syncytialnym AD 10

Wrz. 5, 2019 by

W porównaniu z badaniami prowokującymi, badania na naturalnie zakażonych noworodkach wykazały wyższe maksymalne miano wirusa (o czynnik 3 do 4 log10) i dłuższe okresy uwalniania wirusa. Wiele badań u dzieci

Aktywność doustna GS-5806 w badaniu prowokacji dróg oddechowych z wirusem syncytialnym AD 9

Wrz. 5, 2019 by

Końcowy okres półtrwania GS-5806 w osoczu wynosił około 33 do 35 godzin. W reżimie stosowanym w grupach od do 4, średnie minimalne stężenie (Cmin) GS-5806 było cztery do pięciu razy

Aktywna diagnoza neuroleptospirozy za pomocą sekwencjonowania nowej generacji AD 8

Wrz. 3, 2019 by

Ostry stan choroby charakteryzuje się gorączką, mięśniobólami, bólem głowy i zapaleniem spojówek. Przewlekły stan choroby może obejmować zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu lub oba (głównie u mężczyzn), 26 zapalenie nerek,

Chirurgia Bariatryczna kontra Intensywna Terapia Medyczna dla Cukrzycy – 3 lata AD 4

Wrz. 2, 2019 by

W całej kohorcie zmniejszenie BMI było jedynym znaczącym predyktorem osiągnięcia pierwotnego punktu końcowego (iloraz szans dla każdego 1-jednostkowego spadku BMI, 1,41, 95% przedziału ufności [CI], 1,22 do 1,64; P <0,001