Ibuprofen u pacjentów z mukowiscydozą

Gru. 4, 2018 by

Mamy pewne obawy dotyczące badań nad wysokimi dawkami ibuprofenu u pacjentów z mukowiscydozą u Konstan et al. (Wydanie 30 marca) .1 Tylko grupa dzieci poniżej 13 roku życia korzystała z

Podział kosztów w ubezpieczeniu zdrowotnym

Gru. 4, 2018 by

W ponownej analizie podziału kosztów w ubezpieczeniach zdrowotnych (problem z 27 kwietnia), Rasell oferuje selektywne czytanie literatury na temat ekonomiki opieki zdrowotnej i podkreśla szkodliwe skutki podziału kosztów. W rzeczywistości

Ropien mózgu

Lis. 21, 2018 by

Ropień mózgu (abccessus cerebri). Mniej więcej w połowie przypadków ogólnej liczby wszystkich ropni mózgowych w okresie pokojowym źródłem zakażenia tkanki mózgowej jest ognisko ropne w ucha środkowym. Usznopochodne ropnie mózgowe

galaz zuchwowa nerwu twarzowego

Lis. 18, 2018 by