Posted by on 27 września 2018

Tarcza zastoinowa jest stałym objawem. Płyn mózgowo-rdzeniowy pozostaje pod bardzo dużym ciśnieniem (opisano przypadek, w którym ciśnienie wynosiło 1200 mm słupa wody), zawsze wodojasny o prawidłowym składzie i jałowy. Porażenie nerwu odwodzącego jest przeważnie obustronne. Rozpoznanie różnicowe w postaci wczesnej powinno uwzględnić ropne zapalenie opon (kilka razy powtarzane nakłucia z płynem mózgowo-rdzeniowym o tym samym składzie lub z poprawą stanu płynu, przemawiają za zapaleniem surowiczym), w późnej zaś ropień mózgu (encephalografia) . Rokowanie w postaci wczesnej pierwotnej jest przeważnie dobre. We wtórne j rokowanie jest gorsze i zależne od przebiegu głównego powikłania wewnątrzczaszkowego. W postaci późnej istnieje niebezpieczeństwo utraty wzroku z powodu długotrwałych zmian zastoinowych na dnie oczu i wylewów krwawych do siatkówek. Leczenie polega przede wszystkim na usunięciu ogniska ropnego z ucha środkowego i leczeniu towarzyszącego, głównego powikłania wewnątrzczaszkowego. [hasła pokrewne: fizjoterapia w ginekologii i położnictwie, dyżur aptek września, tabletki cialis ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżur aptek września fizjoterapia w ginekologii i położnictwie tabletki cialis

Posted by on 27 września 2018

Tarcza zastoinowa jest stałym objawem. Płyn mózgowo-rdzeniowy pozostaje pod bardzo dużym ciśnieniem (opisano przypadek, w którym ciśnienie wynosiło 1200 mm słupa wody), zawsze wodojasny o prawidłowym składzie i jałowy. Porażenie nerwu odwodzącego jest przeważnie obustronne. Rozpoznanie różnicowe w postaci wczesnej powinno uwzględnić ropne zapalenie opon (kilka razy powtarzane nakłucia z płynem mózgowo-rdzeniowym o tym samym składzie lub z poprawą stanu płynu, przemawiają za zapaleniem surowiczym), w późnej zaś ropień mózgu (encephalografia) . Rokowanie w postaci wczesnej pierwotnej jest przeważnie dobre. We wtórne j rokowanie jest gorsze i zależne od przebiegu głównego powikłania wewnątrzczaszkowego. W postaci późnej istnieje niebezpieczeństwo utraty wzroku z powodu długotrwałych zmian zastoinowych na dnie oczu i wylewów krwawych do siatkówek. Leczenie polega przede wszystkim na usunięciu ogniska ropnego z ucha środkowego i leczeniu towarzyszącego, głównego powikłania wewnątrzczaszkowego. [hasła pokrewne: fizjoterapia w ginekologii i położnictwie, dyżur aptek września, tabletki cialis ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżur aptek września fizjoterapia w ginekologii i położnictwie tabletki cialis