Posted by on 26 grudnia 2018

Wśród chorych przeważają mężczyźni w młodym i średnim wieku. Wśród powikłań wewnątrzczaszkowych ropnie mózgowe zajmują pod względem częstości ostatnie miejsce po rozlanym zapaleniu opon miękkich i zakrzepowym zapaleniu zatoki poprzecznej, Mniej więcej 1/3 ropni mózgowych w okresie jawnych objawów przebiega z innymi powikłaniami wewnątrzczaszkowymi dającymi się klinicznie rozpoznać. Ropień mózgu najczęściej umiejscawia się w płacie skroniowym najbliższym ropograficznie górnej ścianie jamy bębenkowej i jamy sutkowej, rzadziej w móżdżku (2 – 3 razy rzadziej u dorosłych, tak samo często u dzieci), sąsiadującym z błędnikiem i zatoką esowatą. Do wyjątków należą ropnie usznopochodne w innych płatach półkuli odpowiadającej stronie chorego ucha lub strony przeciwległej. Stwierdzono na podstawie doświadczeń zebranych w czasie operacji i na podstawie badań pośmiertnych, że najczęstszymi drogami przejścia zakażenia z kości skroniowej do tkanki mózgowej są: pokrywa jamy bębenkowej i sutkowej, błędnik, okolica trójkąta Trautmanna i tylnych, głębokich komórek okołobłędnikowych oraz bana wewnętrzna zatoki esowatej w przypadkach jej zakrzepowego zapalenia. [przypisy: ile trwa przedłużanie rzęs, zakażenie grzybicze pochwy, propolis manuka ]

Powiązane tematy z artykułem: ile trwa przedłużanie rzęs propolis manuka zakażenie grzybicze pochwy

Posted by on 26 grudnia 2018

Wśród chorych przeważają mężczyźni w młodym i średnim wieku. Wśród powikłań wewnątrzczaszkowych ropnie mózgowe zajmują pod względem częstości ostatnie miejsce po rozlanym zapaleniu opon miękkich i zakrzepowym zapaleniu zatoki poprzecznej, Mniej więcej 1/3 ropni mózgowych w okresie jawnych objawów przebiega z innymi powikłaniami wewnątrzczaszkowymi dającymi się klinicznie rozpoznać. Ropień mózgu najczęściej umiejscawia się w płacie skroniowym najbliższym ropograficznie górnej ścianie jamy bębenkowej i jamy sutkowej, rzadziej w móżdżku (2 – 3 razy rzadziej u dorosłych, tak samo często u dzieci), sąsiadującym z błędnikiem i zatoką esowatą. Do wyjątków należą ropnie usznopochodne w innych płatach półkuli odpowiadającej stronie chorego ucha lub strony przeciwległej. Stwierdzono na podstawie doświadczeń zebranych w czasie operacji i na podstawie badań pośmiertnych, że najczęstszymi drogami przejścia zakażenia z kości skroniowej do tkanki mózgowej są: pokrywa jamy bębenkowej i sutkowej, błędnik, okolica trójkąta Trautmanna i tylnych, głębokich komórek okołobłędnikowych oraz bana wewnętrzna zatoki esowatej w przypadkach jej zakrzepowego zapalenia. [przypisy: ile trwa przedłużanie rzęs, zakażenie grzybicze pochwy, propolis manuka ]

Powiązane tematy z artykułem: ile trwa przedłużanie rzęs propolis manuka zakażenie grzybicze pochwy